เกี่ยวกับเรา

 ประวัติความเป็นมา

 บริษัท เวิลด์ไวด์ ฮอลิเดย์ส แอนด์ แทรเวิล จำกัด

 

บริษัท เวิลด์ไวด์ ฮอลิเดย์ส แอนด์ แทรเวิล จำกัด ถือกำเนิดจากการร่วมลงทุนของนักธุรกิจผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงในธุรกิจท่องเที่ยวสายการบิน และผู้บริหารในระดับสูง ของกลุ่มโรงแรมระดับห้าดาว รวมทั้งผู้ประกอบธุระกิจ อุตสาหกรรม ผู้ร่วมลงทุนทุกคนเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ในการเดินทางไปต่างประเทศ และในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการท่องเที่ยว ประชุม จัดการดูงาน สัมมนา ทัศนศึกษารวมทั้งการติดต่อธุรกิจการค้าข้ามชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตอันทันสมัยบริษัทฯจดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ ในนามบริษัท

บริษัท เวิลด์ไวด์ ฮอลิเดย์ส จำกัดเมื่อวันที่  9 ตุลาคม พ.ศ. 2533  ต่อมาหลังจากดำเนินกิจการต่อเนื่องกันได้ 2 ปี บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ คณะผู้บริหารชุดเดิมจึงได้จดทะเบียนเป็นบริษัทเวิลด์ไวด์ ฮอลิเดย์ส แอนด์ แทรเวิล จำกัด มีความเชี่ยวชาญ และชำนาญในการจัดการเดินทางท่องเที่ยวเป็นทั้งภายในและต่างประเทศ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าผู้ใช้บริการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน อันได้แก่ ส่วนราชการ รัฐสภา รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร บริษัทมหาชน บริษัทเอกชน และสถาบันการศึกษา มากว่า 32 ปีติดต่อกัน

จึงเป็นหลักประกันได้ว่า ท่านจะประทับใจกับเส้นทางที่ต้องการ ด้วยความสนุกสนาน ในกลุ่มญาติมิตร ข้าราชการ ผู้บริหารธุรกิจชั้นนำ ฯลฯ ตรงตามวัตถุประสงค์  คุ้มเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้

ตัวอย่างบริษัทฯต่างๆที่ให้โอกาสแก่ บริษัท เวิลด์ไวด์ ฮอลิเดย์ส แอนด์ แทรเวิล จำกัด ได้รับใช้ในด้านบริการ

Company Profile