เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท เวิลด์ไวด์ ฮอลิเดย์ส แอนด์ แทรเวิล จำกัด

 

บริษัท เวิลด์ไวด์ ฮอลิเดย์ส แอนด์ แทรเวิล จำกัด   ถือกำเนิดจากการร่วมลงทุนของนักธุรกิจผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงในธุรกิจท่องเที่ยวสายการบิน และผู้บริหารในระดับสูงของกลุ่มโรงแรมระดับห้าดาว รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ผู้ร่วมลงทุนทุกคนเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ในการเดินทางไปต่างประเทศ และในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการท่องเที่ยว ประชุม จัดการดูงานประชุม สัมมนา ทัศนศึกษารวมทั้งการติดต่อธุรกิจการค้าข้ามชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตอันทันสมัยบริษัทฯจดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ ในนามบริษัท บริษัท เวิลด์ไวด์ ฮอลิเดย์ส จำกัดเมื่อวันที่  9 ตุลาคม  2533  ต่อมาหลังจากดำเนินกิจการต่อเนื่องกันได้ 2 ปี

บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ คณะผู้บริหารชุดเดิมจึงได้จดทะเบียนเป็นบริษัทเวิลด์ไวด์ ฮอลิเดย์ส แอนด์ แทรเวิล จำกัดบริษัท เวิลด์ไวด์ ฮอลิเดย์ส แอนด์ แทรเวิล จำกัด มีความชำนาญในการ จัดทัวร์เป็นทั้งภายในและต่างประเทศ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ฯลฯในส่วนราชการ รัฐสภา รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร บริษัทมหาชน เอกชน และสถาบันการศึกษา มากว่า 32 ปี ติดต่อกัน จึงเป็นหลักประกันได้ว่า ท่านจะได้รับบริการที่ประทับใจ ตามเส้นทางที่ต้องการในงบประมาณที่กำหนด ซึ่งจะทำให้ได้รับความสนุกสนานและประทับใจในกลุ่มญาติมิตรข้าราชการผู้บริหารธุรกิจชั้นนำ ฯลฯ ตรงตามนโยบาย  คุ้มเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้

ตัวอย่างบริษัทฯต่างๆที่ให้โอกาสแก่ บริษัท เวิลด์ไวด์ ฮอลิเดย์ส แอนด์ แทรเวิล จำกัด ได้รับใช้ในด้านบริการ

Company Profile