dot
Company Profile WHT
dot
Company Profile WHT
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletเอเชีย
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ยุโรป
bulletทัวร์รัสเซีย
bulletทัรว์ตรุกี
bulletทัวร์อเมริกา & แคนาดา
bulletทัวร์แอฟริกาใต้
dot
dot
bulletเที่ยวภาคเหนือ
bulletเที่ยวภาคอิสาน
bulletเที่ยวภาคกลาง
bulletเที่ยวภาคตะวันออก
bulletเที่ยวภาคตะวันตก
bulletเที่ยวภาคใต้
dot
Line
dot
โมนาโค ฝรั่งเศส สเปน 8 วัน 5 คืน

 

 
โมนาโค – ฝรั่งเศสใต้ – สเปน
   
 เส้นทาง : กรุงเทพฯ–(โดฮา)–นีซ–แซง โทรเปซ–คานน์ส-กราซ-โมนาโค-มองติคาโล–นีซ
มาร์ซาย-เอกซ์ อองโปรวองซ์-คาร์คาสซอน-บาเซโลนา-(โดฮา)-กรุงเทพฯ
   
วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ
   
18.30 เชิญคณะเดินทางพร้อมกันที่โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ
  มอบกระเป๋าเดินทางให้แก่เจ้าหน้าที่เวิลด์ไวด์ฮอลิเดย์ส ฯที่คอยต้อนรับ
  และอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง นำไปทำการเช็คอินแล้วเชิญท่านไปที่
  ห้องอาหารของโรงแรมที่จัดข้าวต้มไว้รับรองเป็นพิเศษ
  หลังอาหารแล้วนั่งรถตู้ของโรงแรมไปยังสนามบินเพื่อรับหนังสือเดินทาง
  และบัตรขึ้นเครื่องบินที่ เคาเตอร์สายการบิน กาตาร์ แอร์ไลน์ส  ( QR )
20.30 ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปยัง นีซ
  โดยสายการบินกาตาร์แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่ QR611
  แวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
  ( อาหารค่ำและเช้าวันรุ่งขึ้นบนเครื่องบิน )
23.05 ถึงสนามบินโดฮา
  ระหว่างรอเปลี่ยนเครื่องบิน ท่านจะมีเวลาพอสำหรับเดินดูสินค้าแบรนด์เนม
  และของใช้ต่างๆในราคาปลอดภาษี และหมายตาไว้ซื้อตอนขากลับ
   
วันที่สองของการเดินทาง ( โดฮา ) – นีซ 
   
  ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเดิมเที่ยวบินที่ QR 35 ไปยัง นีซ
  (อาหารเช้าบนเครื่องบิน)
  ถึงสนามบินนีซ
  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว ขอมอบเวลาให้ท่านเปลี่ยน
  แปลงอิริยาบถให้สบายๆ ปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศ เวลาของยุโรป และ
  พร้อมที่จะเริ่มต้นการทัศนาจรยุโรปตอนใต้*นีซ-กราซ–คานน์–โมนาโค–มอง เตคาโล *
09.30 ช่วงเช้านำท่านไปยังเมืองกราซ
  ( ระยะทาง นีซ – กราซ 44 กม. )
  เมืองกราซเป็นพื้นที่ไร่ปลูกไม้ดอกนานาชนิดเพื่อผลิตเป็นหัวน้ำหอมของทุกระดับ
  แวะชมโรงงานผลิตหัวน้ำหอม Perfumerie Fragonard
  ท่านสามารถเลือกซื้อกลิ่นถูกใจ หรือให้เจ้าหน้าที่ ผสมกลิ่นที่ท่านกำหนดเป็นกลิ่น
  เฉพาะของท่านคนเดียว  และซื้อเก็บไว้ใช้ก็ได้
  ( กราซ- คานน์ ระยะทาง 16 กม. )
  ออกจากโรงงานแล้วเดินทางไปยังเมืองคานน์ สถานที่ประกวดภาพยนตร์ระดับโลก
  หากวันนี้ตรงกับวันที่ดารายอดนิยมผ่านมา  ท่านก็จะมีโอกาสกระทบไหล่ดารา
  และถ่ายรูปคู่กันไว้อวดเพื่อนๆและถ้ายังไม่มีแมวมองมาแอบดูตัวท่านและทาบทาม
  ไปเข้าฉากภาพยนต์ชุดใหญ่แล้ว ก็สามารถทำใจได้แล้วตรงไปยังภัตตาคาร
12.00 อาหารกลางวันที่ภัตตาคารในคานน์
  หลังอาหารแล้วนำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรมที่พัก
  มอบเวลาให้ท่านพักผ่อนพอหายเหนื่อย แล้วลงมารวมคณที่ล้อบบี้ตามเวลานัด
13.00 นำท่านข้ามชายแดนฝรั่งเศสไปยังรัฐอิศระโมนาโค
  ( คานน์ – โมนาโค ระยะทาง 56 กม. )
  นำท่านเที่ยวชม  มองเตคาโล เมืองหลวงของรัฐอิศระเล็กๆ แห่งนี้
  ขอเริ่มที่ วิหารแห่งโมนาโค Monaco Cathedral   สร้างเมื่อสมัยศตวรรษที่ 13  
  ในสถาปัตยกรรมแบบโรมันเนสก์ - ไบเซนไทน์ ต่อมาเป็นที่เก็บพระศพของราชวงษ์
  แห่งโมนาโค รวมทั้งเจ้าหญิง เกรซต่อจากนั้น นำท่านผ่านชมพระราชวังของกษัตริย์
  ผู้ครองรัฐอิศระโมนาโคแห่งนี้ผ่านไปบันทึกภาพน้ำพุมิราโบ และสวนญี่ปุ่นที่ตกแต่งไว้
  อย่างสวยงามหลังจากเที่ยวชมสถานที่สำคัญๆ จนพอใจแล้ว นำท่านไปยังย่านสรรพสินค้า
  และธุรกิจ ที่ ลา คอนดามีนในเมืองเก่าหรือที่ โกลเดิน เซอร์เคิล ถนนมองเตคาโล ที่
  สองช้างทางเต็มไปด้วยร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมของแท้ ร้านเครื่องเพชรนิลจินดาหรือร้าน
  ย่อยที่ขายน้ำหอม  ชอคโกแลต  รองเท้า  เสื้อผ้าแฟชั่นทันสมัย ผ้าลูกไม้และเซรามิคฯลฯ
17.00 นำท่านกลับไปยังฝรั่งเศส 
  ( มองเตคาโล – นีซ  19 กม. )
  นำท่านกลับไปยังนีซ
18.30 อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
  พักที่โรงแรม ในนีซ
  ช่วงกลางคืน บางท่านที่หายเหนื่อยแล้ว สามารถชวนกันไปเดินเล่นที่บริเวณถนน ริมชายหาด
   
วันที่สามของการเดินทาง นีซ-มาร์ซาย – เอกซ์ ออง โปรวองซ์- อาวิญอง
   
08.00 อาหารเช้าที่โรงแรม
  วันนี้เป็นการเดินทางโดยรถโคชระยะยาวจากนีซ ไปยัง อาวิญองโดยแวะผ่านเมือง
  มาร์ซายซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุด   แห่งหนึ่งทางตอนใต้ของฝรั่งเศส
  ( นีซ – มาร์ซาย ระยะทาง 206 กม. )
12.00 ถึงเมืองมาร์ซายแล้ว นำท่านนั่งรถเลียบเมืองผ่านชมสถานที่สำคัญๆ บางแห่ง
12.30 อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  หลังอาหารแล้วออกเดินทางต่อไปยังเมือง เอกซ์ อองโปรวองซ์ 
  ( มาร์ซาย – เอกซ์ ออง โปรวองซ์ ระยะทาง 32 กม. )
14.00   ถึงเมืองเอกซ์ อองซ์ โปรวองซ์ แวะชมวิหาร เซนต์โซเวอร์ ที่เก่าแก่ และสวยงามคู่เมือง
  ต่อจากนั้นเดินทางต่อไปยังเมือง อาวิญอง 
  ( เอกซ์ ออง โปรวองซ์  - อาวิญอง ระยะทาง 82 กม. )
  แวะชมอาสนะของอดีตสันตะปาปา และสะพาน แซงท์ เบเนเซท์
18.30 อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
  หลังอาหารแล้วเข้าเช็คอินที่โรงแรม  ในอาวิญอง
   
วันที่สี่ของการเดินทาง อาวิญอง–นีมส์-นาร์บอนน์–คาร์คาซอนน์/มรดกโลก
   
08.00 อาหารเช้าที่โรงแรม
  รถโคชคันเดิมนำท่านเดินทางไปยังเมือง นีมส์ 
  ( นีมส์ - นีมส์ระยะทาง 43 กม. )
  แวะชมเมืองเล็กน้อยรวมทั้งสนามแข่งกิฬาโบราน สมัยโรมันแล้วเดินทางต่อไป
  ยังนาร์บอนน์
  ( อาวิญญอง - นาร์บอนน์ ระยะทาง 142 กม.  )
12.30 อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  แวะชมเมือง และหาซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ถูกใจแล้วเดินทางต่อไปยัง คาร์คาซอนน์
  ( นาร์บอนน์ –คาร์คาซอนน์  ระยะทาง  64  กม.)  
14.30 ถึงเมืองในช่วงบ่ายๆ ซึ่งมีเวลาพอให้ท่านชมเมืองคาร์คาซอนน์ ที่เป็นมรดกโลก
  ในปัจจุบัน เมืองนี้สร้างตั้งแต่ สมัยโบราณหลายร้อยปี ล้อมรอบอยู่ในกำแพงเมือง
  ที่แข็งแรงแวะให้ท่านบันทึกภาพในจุดต่างๆ ของเมืองมรดกโลกแห่งนี้ แล้วแวะ
  เข้าชมวิหาร แซงท์ นาแซร์ และ จุดสำคัญๆ อื่นๆจนพอใจ
 18.30 อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
  พักที่โรงแรม  ใน คาร์คาซอนน์
   
 วันที่ห้าของการเดินทาง คาร์คาซอนน์ – นาร์บอนน์ – บาเซโลนา-หมู่บ้านสเปน
   
 08.00 อาหารเช้าที่โรงแรม
  ช่วงเช้าเป็นการเดินทางรวดเดียวจากคาร์คาซอนน์ ข้ามพรมแดน ฝรั่งเศส เสปญ 
  ตรงไปยังกรุงบาเซโลนา
  (คาร์คาซอนน์ – บาเซโลนา ระยะทาง 304 กม.)
  แวะหยุดพักกลางทาง ให้คนขับและท่านลงจากรถ หลังจากเดินทางติดต่อ
  กันมาประมาณ  2 ชั่วโมง เพื่อเปลี่ยนแปลงอิริยาบถ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า
  แล้วเดินทางต่อไปยัง กรุงบาเซโลนา
 12.30   อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  หลังอาหารแล้ว นำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรม พักให้หายเหนื่อยแล้วออกไปเที่ยวชมเมือง
  นำท่านไปยังสเปญนิช วิลเลจ  ซึ่งเป็นเมืองจำลองแบบสเปญสมัยโบราณ
  เชิญท่านเลือกหาสินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึกในเมืองจำลองนี้จนพอใจ
 18.30 อาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
  พักที่โรงแรม  ในบาเซโลนา
   
 วันที่หกของการเดินทาง บาเซโลนา –วิหาร ซากราดา– สวนสาธารณะ กรูแอล 
   
 08.00 อาหารเช้าที่โรงแรม
  ช่วงเช้า นำท่าน เข้าชม วิหาร ซากราดาวิหารนี้ สร้างในแบบสถาปัตยกรรม
  ประหลาดพิศดาลมาหลายร้อยปีจนบัดนี้ก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
  ขอมอบเวลาให้ท่านบันทึกภาพอันประทับใจนี้จนพอใจ
  ต่อจากนั้น นำท่านไปยังเมืองเก่าที่มีอาคารก่อสร้างที่สวยงามแปลกตาที่ สถาปนิก
  ออกแบบสร้างสุดจะสวย แปลกตาและล้ำยุคของสมัยนั้น
  เชิญท่านบันทึกภาพอาคารต่างๆ ไว้เป็นแบบที่จะนำมาสร้างไว้ในเมืองไทยในโอกาศต่อไป
 12.30 อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  ช่วงกลางวัน นำท่านไปยังสวนสาธารณะ กรูแอลล์ ที่มีม้านั่งกระเบื้องเคลือบยาว 
  ติดต่อกันหลายสิบเมตร
  เชิญท่านบันทึกภาพประทับใจไว้อวดเพื่อนๆที่บ้านจนจุใจ
  ต่อจากนั้น นำท่านไปยังย่านสรรพสินค้าอีกครั้ง
  ขอมอบเวลาคืนให้ท่านเลือกหาสินค้าพื้นเมือง  ของที่ระลึกต่างๆโดยอิศระ จนถึงเวลานัด
 18.30 อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
  พักที่โรงแรม  ในบาเซโลนา
   
วันที่เจ็ดของการเดินทาง ช้อปปิ้ง – บาเซโลนา – (โดฮา)- กรุงเทพฯ
   
 08.00 อาหารเช้าที่โรงแรม
  เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมแล้วนำท่านไปยัง สโมสรฟุตบอลบาเซโลนา
  ถ้าวันนั้นไม่มีการแข่งขัน
  เชิญท่านเลือกซื้อของฝากที่มีตราของสโมสร เสื้อทีมที่มีหมายเลข
  ของนักเตะที่ท่านชื่นชอบ และสิ่งของอื่นๆเพื่อเก็บไว้เองหรือฝากคนที่บ้าน
  ต่อจากนั้น นำท่านไปยังย่านสรรพสินค้า
  ขอมอบความอิสระคืนให้แก่ท่าน ที่ท่านจะเลือกปฏิบัติภารกิจ
  ตามความต้องการและความสนใจเฉพาะบุคคลที่จะช้อปปิงต่อหรือทำสิ่งอื่นๆ
  ตามอัธยาศัย จนถึงเที่ยง
 12.30 อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  หลังอาหารแล้ว รถโคชนำท่านไปยังสนามบิน
 15.45 ออกเดินทางจากบาเซโลนา  โดยเที่ยวบินที่ QR 68 กลับสู่กรุงเทพฯ
  โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา
  (อาหารค่ำบนเครื่องบิน)
 23.10 ถึงสนามบินโดฮา
  ระหว่างรอเปลี่ยนเครื่อง ท่านจะมีเวลาสำหรับเลือกสินค้าพื้นเมือง และสินค้า
  แบรนด์เนมหรือของที่ระลึกที่ท่านหมายตาไว้เมื่อตอนขามาอย่างสบายๆ  
  ไม่เร่งรีบจนถึงเวลาขึ้นเครื่อง
   
วันที่แปดของการเดินทาง โดฮา- กรุงเทพฯ
   
 01.00 ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเดิม  เที่ยวบินที่ QR 614  กลับสู่กรุงเทพฯ
  (อาหารเช้าวันรุ่งขึ้นบนเครื่องบิน
 11.45 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
   
  **********************

 
โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ไอซ์แลนด์ สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก สวีเดน article
สโลเวเนีย โครเอเชีย บอสเนีย 9 วัน 7 คืน article
เชค ออสเตรีย ฮังการี 10 วัน 7 คืน
เยี่ยมเยือนมรดกโลก ลิโธเนีย-เอสธัวเนีย–ลัตเวีย ช้อปปิ้งฟินแลนด์ 8 วัน 6 คืน
ฟอลเคิร์กสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกในทางวิศวกรรม อังกฤษ สกอตแลนด์ 9 วัน 6 คืน
เจาะลึกอิตาลี ย้อนยุคสู่ แหล่งกำเนิดอารยธรรมของโลก 9 วัน 6 คืน