Logo
dot
Company Profile
dot
Company Profile WHT
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletเอเชีย
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์ฮ่องกง,มาเก๊า,จูไห่
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์ไต้หวัน
bulletทัวร์บาหลี
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ยุโรป
bulletทัวร์รัสเซีย
bulletทัวร์อเมริกา & แคนาดา
bulletทัวร์แอฟริกาใต้
dot
dot
bulletเที่ยวภาคเหนือ
bulletเที่ยวภาคอิสาน
bulletเที่ยวภาคกลาง
bulletเที่ยวภาคตะวันออก
bulletเที่ยวภาคตะวันตก
bulletเที่ยวภาคใต้
Facebook
Line
เยี่ยมเยือนมรดกโลก ลิโธเนีย-เอสธัวเนีย–ลัตเวีย ช้อปปิ้งฟินแลนด์ 8 วัน 6 คืน

 

 
เยือนมรดกโลกใน ลิโธเนีย-เอสธัวเนีย –ลัตเวีย  
แถมช้อปปิ้งฟินแลนด์ 8 วัน 6 คืน
  กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ-( เฮลซิงกิ )–วิลนีอุส-ลิธัวเนีย-เกท ออฟ ดอน
  เมืองเก่า-โบสถ์โฮลีสปิริตและโฮลีมาเตอร์-ทราไก-เนินเขาแห่งกางเขน
  ริก้า-โบสถ์เซนต์แอน-ทาลลินน์-ปราสาท ทูมเปีย--โบสถ์อเล็คซานเดอร์  
 เส้นทาาง: โบสถ์เซ็นท์แมรี่–จัตุรัสกลางเมือง-พระราชวังแคทเดอริก-ริก้า(ลัตเวีย)
  ปราสาทบิชอบ แห่ง ทูไรดา-ปราสาทอัศวิน-จัตุรัสทาวน์ฮออล์
  บ้านแบล็กเฮดส์-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์-โบสถ์เซนต์จอห์น-โดมสแควร์-ริก้า
  พระราชวังรูนดาเล-ทาลลิน–เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)-อนุสาวรีย์ซีเบลิอุส
  เทศบาล-วิหารออโธดอกซ์–ตลาดอาหารท้องถิ่น-เฮลซิงกิ–กรุงเทพฯ 

   
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ-( เฮลซิงกิ )–วิลนีอุส
06.30 เชิญคณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4
  เคาน์เตอร์สายการบินฟินแอร์ ( AY )
  เจ้าหน้าที่ของ เวิลด์ไวด์ ฮอลิเดย์ส คอยต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
09.00 ออกเดินทางโดยสายการบินฟินแอร์  เที่ยวบินที่ AY090
  สู่วิลเนียสอุส โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่  เฮลซิงกิ
15.15 ถึงสนามบินนานาชาติวานดา  (เฮลซิงกิ)
16.25 ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเดิม เที่ยวบินที่ AY  สู่วิลนีอุส
17.30 ถึงสนามบินวิลนีอุส   เมืองหลวงของประเทศลิธัวเนีย
  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่าน นั่งรถโค้ชปรับอากาศ 
  สู่เมือง วิลนีอุส   ซึ่งเป็นเมืองที่ยูเนสโก้ได้ประกาศให้เมืองเก่าวิลเนียอุส
  เป็นมรดกโลกในเมื่อ ค.ศ. 1994
 ค่ำ อาหารค่ำพื้นเมืองที่โรงแรม
  พักที่ โรงแรม  ในเมืองวิลนีอุส
  ประเทศลิธัวเนีย
   
วันที่สองของการเดินทาง วิลนีอุส–เกท ออฟ ดอน–เมืองเก่า-โบสถ์โฮลีสปิริต และ โฮลีมาเตอร์
  TOWN HALL SQUARE-ทราไก–TRAKAI CASTLE-HILL OF CROSSES -ริกา 
   
เช้า อาหารเช้า  ที่โรงแรม
  ช่วงเช้านำท่าน ชมเมือง วิลนีอุส เมืองที่ใหญ่ และสวยงามที่สุดของ 
  ประเทศสาธารณรัฐลิธัวเนีย เมืองนี้ ตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบของแม่น้ำ
  เนริส และแม่น้ำวิลเนีย ล้อมรอบด้วยเนินเขาที่มีต้นไม้เขียวขจี
  ช่วงเช้า นำท่านเที่ยวชมเมือง วิลนีอุส
 
  ชม โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล สร้างแบบศิลปะ
  บารอคที่สวยที่สุดของเมืองมีงานปูนปั้นถึง 2 พันชิ้น ต่อจากนั้น  
  นำท่านสู่ย่านเมืองเก่าของวิลเนียสอุสซึ่งได้ชื่อว่า เป็นเขตเมืองเก่าที่ใหญ่ที่สุด
  ในเขตยุโรปกลาง  มีตึกอาคารเก่าแก่ งดงาม ย้อนยุคไปในช่วงศตวรรษที่ 15– 16
  ชม โบสถ์เซนต์แอน แบบโรมันคาทอลิก อยู่ในเขตเมืองเก่า เดิมในช่วงศตวรรษที่ 14 
  เคยเป็นโบสถ์ไม้ ต่อมาใน ค.ศ. 1495– 150 0 พระนิกาย ฟรานซิสกัน
  สร้างโบสถ์ที่ทำจากหินขึ้นมาแทนที่ เสร็จสมบูรณ์ในปี 1581 แวะจตุรัสกลางเมือง
  “Town Hall Square”ชมลานน้ำพุขนาดใหญ่ อาคารบ้านเรือนในแบบลิทัวเนีย 
  เริ่มที่เมืองเก่า และวิหารเซนท์ สตานิสลาฟ ปีเตอร์ แอนด์ พอล ย่านมหาวิทยาลัย
  และ Gate Of Dawn
 
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคารพื้นเมือง 
  ระยะทาง วิลนีอุส – ทราาไก  30 กม.  ใช้เวลาเดินทาง 40 นาที
  หลังอาหารแล้ว รถโคชนำท่านไปสู่เมืองทราไก อยู่ทางทิศตะวันตกของ
  กรุงวิลนีอุส ปัจจุบันเป็นเมืองเล็กๆที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ 
  และกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของท่องเที่ยว ตัวเมืองถูกล้อมรอบด้วย
  ทะเลสาบ ประมาณ200 แห่ง มีทะเลสาบกาลเว เป็นทะเลสาบ ที่ลึกมากที่สุด
  เป็นที่ตั้งของ ปราสาทกลางทะเลสาบ “Trakai Castle”  บนเกาะเล็กๆใน 
  ทะเลสาบกาลเวนำท่านชม ปราสาทหินทราไก  สร้างในศตวรรษที่ 14 
  โดยดยุควีเตาตาส เจ้าผู้ครอง เมืองทราไกในอดีตปัจจุบันปราสาทนี้ เป็นปราสาท
  ที่มีความสำคัญทางด้าน  การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ดีมากแห่งหนึ่งใน ลิธัวเนีย
 
  ออกจากปราสาททราไกแล้วเดินทางต่อสู่ กรุงริกา  ระยะทาง 190 กม. 
  ใช้เวลาเดินทาง 3.30 ชั่วโมงแวะ เนินแห่งไม้กางเขน The Hill of Crosses
  ที่เต็มไปด้วยไม้กางเขนน้อยใหญ่นับร้อยๆ ที่มาปัก
  วาง ที่เนินแห่งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกของชาวคาธอลิกในลิธัวเนียที่ต่อสู้
  เพื่อสันติความสงบสุขโดยเริ่มต้นจากการปักไม้กางเขนจำนวนหนึ่ง ที่
  สถานที่แห่งนี้หลังจากเกิดการลุกขึ้นต่อต้านของชาวนาในปี ค.ศ. 1831 – 1863
  ต่อจากนั้นเดินทางข้ามพรมแดนไปยังลัตเวีย
 
ค่ำ อาหารค่ำพื้นเมืองที่ภัตตาคารของโรงแรม
  พักที่ โรงแรม   คืนแรก ในริกา ประเทศลัตเวีย
วันที่สามของการเดินทาง ริก้า–จัตุรัส OLD TOWN SQUARE-POWDER TOWER

ปราสาทริก้า–วิหารเซนต์ปีเตอร์


เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม
  ช่วงเช้านำท่านชม เมืองริก้า เมืองหลวงประเทศลัตเวีย อยู่ บนปากแม่น้ำดวินา
  เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในบรรดาเมืองที่อยู่ในกลุ่มบอลติค มีชื่อว่า เป็น Paris of the North 
  ยูเนสโก้ได้ประกาศให้เมืองเก่ากรุงริก้าเป็นหนึ่งในมรดกโลกในปีค.ศ.1997
  ชมจัตุรัสทาวน์ฮออล์  สถานที่กำเนิดต้นคริสต์มาส ที่นิยมประดับในวันที่ 25 ธันวาคม
  ตรงกลางจัตุรัสมีอนุสาวรีย์นักรบโรแลนด์ ผู้ก่อตั้งเมืองริก้ายุคแรก และเป็นนักบุญ
  ในเวลาต่อมาชมบ้านแบล็กเฮดส์ ตรงข้าม ศาลาว่าการ  เป็นอาคารที่สวยที่สุด
  และสถานที่พบปะของสมาคมพ่อค้าชาวเยอรมันที่ยังโสด ที่อาศัยอยู่เมืองริก้า
  เมื่อปี 1416  บ้านแบล็กเฮดส์ที่ถูกทำลายเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2  ได้รับการ
  บูรณะใหม่จนสวย เป็นอาคารที่สวยที่สุดในนี้  และมีร้านขายของที่ระลึก รอบจัตุรัส
 
 
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  หลังอาหารแล้วนำท่านสู่ย่านใจกลางเมืองเก่า
  ที่เรียกว่า โดมสแควร์ มีโบสถ์ประจำเมืองริก้า  อยู่ริมจัตุรัส
  สร้างเมื่อปี 1211 ข้างในมีออร์แกนใหญ่ที่สุดในยุโรป  ได้ปรับปรุงซ่อมแซม
  แล้วเสร็จ ในปี 1999เพื่อให้ทันฉลองพร้อมกับ รัสเซีย ที่ครบรอบก่อตั้งกรุงมอสโก
  มา 850 ปี บริเวณ จัตุรัส มีอาคารอื่นๆรายล้อม เช่น ตลาดหุ้น 1852–1855  
  สถานีวิทยุ ลัตเวีย  ใกล้ๆ กัน เป็นบ้านสามพี่น้อง สร้างเมื่อปี 1646 โดยพ่อค้า 
  ใช้ ชั้น 2 เป็นที่เก็บสินค้าชั้นล่างเป็นที่พักอาศัย
  จากนั้นมอบเวลาให้ท่านเดินเที่ยวชมเมืองหรือช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและ
  ของที่ระลึกตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัด
ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคารพื้นเมือง
  พักที่ โรงแรม คืนที่สอง ในริก้า
วันที่สี่ของการเดินทาง ริกา–พาร์นู-ทาลลินน์–ปราสาททูมเปีย-โบสถ์อเล็คซานเดอร์ เนฟสกี้

โบสถ์เซ็นท์แมรี่-เมืองเก่า-จัตุรัสกลางเมือง-พระราชวังแคทเดอริกและปาร์ค

 
เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม
  เช๊คเอ้าท์จากโรงแรมแล้ว น้ำท่านแวะชมวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง
  ของ เมืองริก้าสร้างในศตวรรษที่ 13 ยอดโบสถ์ทำจากไม้ติดตั้งในปี 1690 
  สูงที่สุดในโลกในเวลานั้นตัวโบสถ์ถูกไฟไหม้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 
  ต่อมาได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ในปี 1973 และเปลี่ยน ยอด ที่เดิมเป็นไม้
  เป็นโลหะแทนนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นจุดชมวิวดูริก้า ในมุมพาโนรามาด้านหลัง
  โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ เป็นโบสถ์เซนต์จอห์น สร้างในปี 1234  เพื่อใช้เป็นโรงสวดของ
  พระนิกายโดมินิกัน   ต่อมาในศตวรรษที่13กลายเป็นโบสถ์ ในปี 1582เปลี่ยน
 
 
  ( ระยะทาง 190 กิโลเมตร  ใช้เวลาเดินทาง 2.40 ชั่วโมง )
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงทาลลินน์  (ระยะทาง 129 กิโลเมตร ใช้เวลา 1.50 ชั่วโมง )
  แวะปราสาทย่านทูมพี  เดิมเป็นที่ตั้งปราสาทและป้อมปราการ และที่พักของเจ้าเมือง
  ต่อมาเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเมือง เขตนี้เป็นที่พักอาศัยของขุนนางและคนที่มีฐานะ
  ชมปราสาททูมเปีย ปัจจุบันเป็น อาคารรัฐสภาเอสโทเนีย สร้างบนป้อมปราการเก่าซึ่ง 
  เคยเป็นฐานบัญชาการของกองกำลังต่างชาติ ช่วงที่ผลัดกันเป็นเจ้าผู้ปกครองแผ่นดิน
  เอสโตเนียอาคารด้านหน้าเป็นศิลปะแบบบาร็อกสีชมพูพาสเทล สดใสดูไม่เหมือน
  เป็นหน่วยงานราชการ ชมโบสถ์อเล็คซานเดอร์ เนฟสกี้ โบสถ์นิกายออร์โธดอกซ์
  ที่ใหญ่ที่สุด หรูหราและโอ่อ่าที่สุดในทาลินน์ อยู่ที่ฝั่งเมืองเก่า 
  สร้างเมื่อครั้งที่เอสโทเนียยังตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต
  เดิมสร้างเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะ ของ Saint Alexander Nevsky 
  เหนือสงครามน้ำแข็งที่ ทะเลสาบ เปปุส ใช้ศิลปะการก่อสร้างสไตล์รัสเซี่ยน
 
 
  ชมโบสถ์เซ็นท์แมรี่ ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง อุทิศแด่พระแม่มารี ตัวโบสถ์สร้างด้วย
  ไม้ก่อนยุคที่เดนมาร์กเข้ามาปกครองในปี 1219 และกลาง ค.ศ. ที่ 15  ก่อสร้างด้วยหิน
  ภายในโบสถ์มีโลงหินตั้งอยู่รอบ ๆสมัยเมื่อตั้งแต่ ค.ศ.13–18 เป็นของบุคคลที่มีชื่อเสียง
  ในสมัยก่อน มีตราประจำตระกูลของคนร่ำรวยแขวนตามผนัง ชมหลุมฝังศพ มีของนาย
  Otto Johann Thuve  นักรัก ภายหลังสำนึกผิดก่อนเสียชีวิตได้สั่งให้นำร่างของเขามา
  ฝังไว้ที่ทางเดินเข้าโบสถ์ให้คน เหยียบย่ำเป็นการไถ่บาป แต่อีกนัยหนึ่งว่า บุคคลคนนี้
  ต้องการได้เห็นผู้หญิงทุกคนที่เดินเข้าโบสถ์นำท่านสู่ จัตุรัสกลางเมือง ศูนย์กลาง
  การค้าขาย ประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การ Unescoเมื่อค.ศ. 1997 บริเวณจัตุรัส
  เต็มไปด้วยอาคารเก่าสไตล์อาร์ตนูโวและโกธิค มี ศาลาว่าการเมืองสร้างในศิลปะโกธิค
  และมีสัญลักษณ์มังกรสีเขียวสวมมงกุฎ อยู่เหนือกำแพงโดยเชื่อกันว่าเป็นมังกรผู้ปกป้อง
  คุ้มครองเมืองทางทิศเหนือของจัตุรัสตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมืองตั้งแต่ปีค.ศ. 1422
  ชม พระราชวังแคทเดอริกและปาร์ค เคยเป็นที่ประทับส่วน พระองค์ของพระเจ้าซาร์
  ตั้งแต่ปี1714 ตัวพระราชวังแบบบาร็อกโอบล้อมไปด้วยสวนขนาดใหญ่ มีต้นโอ๊ค
  และต้นเชสนัทอายุหลายร้อยปี มีบึงน้ำเป็นที่อาศัยของฝูงหงส์น้ำพุ
  รูปปั้นแกะสลักและแปลงดอกไม้หลาก
 
 
  นำท่านไปยังถนนคนเดินและมอบเวลาให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
  จนถึงเวลานัดไปยังภัตตาคารพร้อมกัน
ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคารท้องถิ่น
  พักที่ โรงแรม   ใน ทาลลิน ประเทศเอสโธเนีย
วันที่ห้าของการเดินทาง ทาลลิน–เรือเดินสมุทร TALLINK SHUTTLE-เฮลซิงกิ–ตูรกู้–นานทาลี
  เนื่องจากเวลาเช็คอินที่เรือด่วน TALLINK SHUTTLE    เป็นเวลาที่ 06.30
  บริษัทเรือเคร่งครัดเรื่องเวลามากและไม่ยอมรอผู้ที่มาช้ากว่ากำหนด 
  จึงต้องขอให้ท่านรับประทานอาหารเช้าแบบอาหารกล่องเมื่ออยู่บนเรือแล้ว
05.30 เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมแล้วรถรับไปยังท่าเรือ
06.30 ถึงท่าเรือเพื่อเช็คอิน
07.30 ออกเดินทางข้ามทะเลบอลติคโดย Fast  Ferry Tallink Shuttle เรือเดินสมุทร
  ขนาดใหญ่ไปยังท่าเรือของกรุงเฮลซิงกิ
09.30 ถึงกรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของฟินน์แลนด์
  รถรอรับคณะออกเดินทางสู่เมืองตูรกุ (Turku) อดีตเมืองหลวงแห่งแรกของฟินแลนด์
  ปัจจุบันเป็นเมืองใหญ่อันดับ  5  ของประเทศ 
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคารจีน 
  จากนั้นเที่ยวเมืองตูรกุเดินชมตัวเมืองเก่าบน 2 ฝั่งแม่น้ำโอราโจกิ  โดยเริ่มต้นจาก
  มหาวิหารตุรกูเป็นโบสถ์เก่าแก่ ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฟินแลนด์ มีอายุตั้งแต่สมัย
  ศตวรรษที่  13สองข้างของโบสถ์ยังเป็นที่ฝั่งศพของวีรบุรุษชาวสวีเดนรวมทั้ง  
  พระนางแคทเธอรีนพระราชินีแห่งสวีเดนที่เก่าแก่สวยงาม
  แล้วเดินทางต่อไปยังเมืองนานทาลี
  นำท่านสู่เมืองนานทาลี (Nantali) เมืองริมฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงโด่งดังจากสปารีสอร์ท
ค่ำ อาหารค่ำแบบ ที่ภัตตาคาร
  พักที่โรงแรม  ใน นานทาลี / ตูรกุ
   
วันที่หกของการเดินทาง นานทาลี / ตูรกู–ช้อปปิ้ง-เฮลซิงกิ
   
เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม
  หลังอาหารแล้ว มอบเวลาให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยจนถึงเวลาเช็คท์เอ้าท์
  นำท่านออกจาก นานทาลี ไปยัง กรุงเฮลซิงกิ เมืองหลวงของ ฟินแลนด์
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคารไทย 
  หลังอาหารแล้วนำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรม และมอบเวลาคืนให้แก่ท่านที่จะพักผ่อน
  โดยอิสระหรือออกไปช้อปปิ้งที่ย่านสรรพสินค้า Kamppi Shopping Mali  ที่ใหม่
  และใหญ่ที่สุดของเฮลซิงกิที่จะเลือกหาซื้อสินค้าคุณภาพต่างๆ หรือสินค้าพื้นเมืองเช่น
  เครื่องแก้ว คริสตัล เครื่องหนัง และเครื่องประดับสุภาพสตรี สินค้าแบรนด์เนมของแท้
  ของที่ระลึกและสินค้าชั้นนำของฟินแลนด์ ตามความสนใจส่วนบุคคลโดยอิสระ
 
  จนถึงเวลานัดกันที่จุดนัดพบ  
  นำท่านไปยังภัตตาคารพร้อมกัน
ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคารจีน 
  พักที่โรงแรม ใน เฮลซิงกิ
   
วันที่เจ็ดของการเดินทาง เฮลซิงกิ–อนุสาวรีย์ ซีเบลิอุส-ที่ทำการเทศบาล-วิหารออโธดอกซ์-ท่าเรือ
  ตลาดอาหารท้องถิ่น-ช้อปปิ้ง ตลาดท้องถิ่น–เฮลซิงกิ-กรุงเทพฯ
   
เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม
  ช่วงเช้านำท่านไปยัง อนุสาวรีย์ ซีเบลิอุส ต่อด้วย  ที่ทำการเทศบาลของเฮลซิงกิ
  ที่มีการก่อสร้างอันสวยงามวิหารออโธดอกซ์ ที่ออกแบบสถาปัตยกรรมรัสเซีย
  แล้วนำท่านไปยังท่าเรือตรงไปยัง ตลาดอาหารท้องถิ่นที่ท่านสามารถเลือกซื้อ 
  ไข่ปลาคาเวียร์ หรือ ปลาแซลมอนรมควัน และ ปลาชนิดต่างๆ ที่ราคาถูกกว่าในตลาด
  กรุงเทพฯ หลายเท่า  
 
 
กลางวัน อาหารกลางวัน แบบ บุฟเฟต์ที่ภัตตาคาร
  หลังอาหารแล้วนำท่านไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ค่ำ ออกเดินทาง จากกรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 089  
  สู่กรุงเทพฯ
  ( อาหารค่ำ และเช้าวันรุ่งขึ้นบนเครื่องบิน )
   
วันที่แปดของการเดินทาง กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ
   
06.00 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ -  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
   
 ****************

 
โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ไอซ์แลนด์ สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก สวีเดน article
สโลเวเนีย โครเอเชีย บอสเนีย 9 วัน 7 คืน article
โมนาโค ฝรั่งเศส สเปน 8 วัน 5 คืน
เชค ออสเตรีย ฮังการี 10 วัน 7 คืน
ฟอลเคิร์กสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกในทางวิศวกรรม อังกฤษ สกอตแลนด์ 9 วัน 6 คืน
เจาะลึกอิตาลี ย้อนยุคสู่ แหล่งกำเนิดอารยธรรมของโลก 9 วัน 6 คืน