dot
Company Profile WHT
dot
Company Profile WHT
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletเอเชีย
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ยุโรป
bulletทัวร์รัสเซีย
bulletทัรว์ตรุกี
bulletทัวร์อเมริกา & แคนาดา
bulletทัวร์แอฟริกาใต้
dot
dot
bulletเที่ยวภาคเหนือ
bulletเที่ยวภาคอิสาน
bulletเที่ยวภาคกลาง
bulletเที่ยวภาคตะวันออก
bulletเที่ยวภาคตะวันตก
bulletเที่ยวภาคใต้
dot
Line
dot
ฟอลเคิร์กสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกในทางวิศวกรรม อังกฤษ สกอตแลนด์ 9 วัน 6 คืน

 

   
    
  
  อังกฤษ   สก๊อต์แลนด์  9 วัน 6 คืน
 ชมสนามฟุตบอล สโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด  
และ ฟอลเคิร์กสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกในทางวิศวกรรมปัจจุบัน
  
  กรุงเทพฯ-( ดูไบ )-ลอนดอน-มหานครลอนดอน–พระราชวังบัคกิงแฮม
  ทราฟัลการ์ พิคคาดิลลี่ เนลสันสแคว์–โซโห/อิงลิช ไชน่าทาวน์
  ล่องแม่น้ำเทมส์ มหาวิหารเวสต์มินเตอร์บิก เบน–ทาวเวอร์ออฟลอนดอน  
 
 เส้นทาง :
คลังมหาสมบัติของอังกฤษพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง มาดามทุสโซ่ด์ลอนดอนอาย
ลอนดอน–ออกซ์ฝอร์ดบาธ-สโตนเฮนจ์-สแตรทฟอร์ด อัพอน
  เอว่อนแมนเชสเตอร์ สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดแมนเชสเตอร์–เลค ดิสตริก
  วินเดอร์เมียร์–ฟอลเคิร์กสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกในทางวิศวกรรมปัจจุบัน–เซนท์ 
  แอนดรูส์ กำเหนิดกิฬากอล์ฟ เอดินเบิร์กปราสาทโบราณ-เอดินเบิร์ก 
  คลังมหาสมบัติสกอตแลนด์-รอยัล-ไมล์-พระราชวัง โฮลี่ รู้ด เอดินเบิร์ก
  ลอนดอน มหกรรมช้อปปิง ลอนดอน บริเวณถนนอ็อกซ์ฟอร์ดแฮรอดส์
  มาร์ค แอนด์สเปนเซอร์ ฯลฯ-ลอนดอน–(ดูไบ) กรุงเทพฯ 
   
   
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ–( ดูไบ )
   
   
18.40 เชิญคณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
  เคาน์เตอร์ สายการบินเอมิเรทส์   EK  แล้วเช็คอินที่เคาเตอร์ระหว่างประเทศ ( T )
  เจ้าหน้าที่ของ เวิลด์ไวด์ ฮอลิเดย์ส คอยอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
  หลังจากเช็คอินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของแผนกตรวจคนเข้าเมือง อำนวย
  ความสะดวกนำท่าน ผ่านการประทับตราหนังสือเดินทาง โดยไม่ต้องรอเข้าแถว
20.40 ออกเดินทางสู่ลอนดอนโดยสายการบินเอมิเรทส์  เที่ยวบินที่   EK  373
  ไปยังประเทศอังกฤษ โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่ ดูไบ
  ( อาหารค่ำบนเครื่องบินก่อนเครื่องลงสู่สนามบินดูไบ )
  ระหว่างรอเปลี่ยนเครื่อง ท่านมีเวลาสำหรับพักผ่อนที่ห้องผู้โดยสารขาออก
  หรือจะเดินหมายตาสินค้าแบรนด์เนม เพื่อเลือกซื้อตอนขากลับ
   
วันที่สองของการเดินทาง ดูไบ-ลอนดอน-จตุรัสเนลสัน พิคคาเดลลี่สแคว์-ไฮด์ พาร์ค
  ทาวเวอร์ออฟลอนดอน–คลังมหาสมบัติอังกฤษ-ล่องแม่น้ำเทมส์
  พิพิธภัณฑ์ มาดามทุสโซด์-พระราชวังบัคกิงแฮม
   
03.10 ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเดิม เที่ยวบินที่ EK 007 
  ซึ่งใช้เครื่องบินสองชั้นใหม่เอี่ยมA380ตรงสู่อังกฤษ
07.10 ถึงสนามบินฮีทโธรว์    กรุงลอนดอน
  หลังจากผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทางและศุลกากร  ปรับตัวให้เข้ากับภูมิอากาศ 
  และเวลาของยุโรปเปลี่ยนแปลง อิริยาบทให้สบายๆ แล้วพบกับ  มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
  คุญ จันทร์ทิพย์ ที่มารอพบแล้วนำท่านไปยังรถโคชขนาด 20 ที่นั่ง เฉพาะคณะของ
  ท่าน เพื่อเดินทางเข้าสู่มหานครลอนดอนเมืองหลวงแห่งสหราชอาณาจักร หนึ่งใน
  ศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจ  วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ผู้นำด้านการเงิน การสื่อสาร
  การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ
08.30  ขอเริ่มต้นโดยนําท่านนั่งรถเลียบเมือง  ผ่านชมศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน
  ศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าสู่ ถนนไวท์ ฮอลล์  อาคารที่ทําการของรัฐ
  ในปัจจุบัน ผ่านชม จตุรัสทราฟัลก้าร์  พิคคาดิลลี่ สแคว จตุรัสเนลสัน ไฮด์พาร์ค
 
  ต่อจากนั้น นำท่านไปยังทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน
11.00 เข้าชม ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรยิ่งใหญ่นองเลือด
  หรือแม้แต่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนมีอดีตที่ ยาวนาน เคยเป็นป้อมปราการ ปราสาทราชวัง คุก
  และแดนประหารปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์  ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง
  เข้าชมคลังมหาสมบัติของราชวงศ์อังกฤษ มหามงกุฎอิมพีเรียล ประดับด้วยเพชร
  ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริกา 2”หรือ “คัลลินัน 2” และ “
  มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ”ประดับด้วยเพชร “โคอินูร์ ”ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุด
  ในโลก และชิ้นสุดท้ายคือ “คฑา” ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก
  “ ดาราแห่งอาฟริกา1” หรือ“คัลลิ นั น1”ก่อนกลับ ขอเชิญท่านออกมาเดินเล่นใน
  อุทยาน ของปราสาทที่มีฝูง อีการักษาวัง สัญลักษณ์ประจำ ปราสาทแห่งนี้ ที่ เป็นทั้ง
  ปราสาท  คุกหลวง  และ ลานประหาร ที่คราคร่ำด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์
  อันน่าสนใจ และ สยองขวัญ เกี่ยวกับราชวงษ์อังกฤษ 
   
 
12.30 อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
13.30 ขอเปลี่ยนบรรยากาศการชมเมือง โดยนำท่านไปลงเรือเพื่อล่องไปตามลำแม่น้ำเทมส์
  จากทาวเวอร์ออฟ ลอนดอน ไปยัง พระราชวัง เวสมินสเตอร์
  พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์  หอนาฬิกาบิ๊กเบน  สูง 320 ฟุต เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัด
  ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
  ลอนดอนบริดจ์สะพานข้ามแม่นํ้าเทมส์ แห่งแรกขึ้นฝั่งที่ทาวเวอร์บริดจ์  สัญลักษณ์
  อีกแห่งของเมือง
 
 
 
14.30  นำท่านไปชมทัศนียภาพของกรุงลอนดอนแบบเบิร์ด อายวิว บนลอนดอนอายส์  
  กระเช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป สูง 135 เมตร เป็นสถานที่
  ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคน 
 
16.30 ลงจากกระเช้าสวรรค์แล้ว นำท่านต่อไปยังพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดาม ทุสโซ่ด์
  แต่ละห้องล้วนจัดไว้อย่างสวยงาม ห้องบุคคลสําคัญๆ จากทั่วโลกและมีชื่อเสียง 
  นักกีฬา  ศิลปินเอก นักการเมือง ตลอดจน ผู้นําประเทศต่างๆ รวมทั้งราชวงศ์แห่ง
  อังกฤษเชิญ บันทึกภาพ ของท่านเคียง คู่กับบรรดา บุคคลสำคัญ ของโลก 
  กษัตริย์ของราชวงษ์อังกฤษ ดาราจอเงิน นักร้องยอด นิยม
  เข้าดูห้องจำลองของนักโทษที่ก่ออาชญากรรมที่สยองขวัญไปทั่วโลก ดูเรื่องราวของ
  พระนางแมรี อองตัวแนตต์  ก่อนจะถูกประหารด้วย กิโยติน นั่งรถเลื่อนเข้าไป
  สู่บรรยากาศของลอนดอนสมัยก่อนมีฉากไฟไหม้ เหมือนจริง  ต่อจากนั้นมอบ
  เวลาให้ท่านเพลิดเพลินในการชมกิจกรรมในห้องต่างๆ แวะร้านขายของที่ระลึก
  เพื่อหาของถูกใจที่มีสัญญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ เพื่อนำไปฝากเพื่อนๆหลังจากเยี่ยมชม
  จนพอใจแล้ว
 
 
  นำท่านไปยังพระราชวังบั้คกิ้งแฮมที่ประทับของพระเจ้าอลิซาเบธที่ 2
  และพระสวามีชมการเปลี่ยนยามของทหารรักษาพระองค์ในชุดเครื่องแบบเต็มยศสวม
  หมวกพู่สีดำ และจะเปลี่ยนเป็นชุดสีเทาในฤดูหนาวไปยังย่าน โซโห หรือไชน่าทาวน์
  ของอังกฤษ
 
 
 18.00 อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
  พักที่ โรงแรม  ใน ลอนดอน
   
วันที่สามของการเดินทาง ลอนดอน–ออกซ์ฝอร์ด–บาธ/สถานอาบน้ำแร่ ของโรมันโบราณ สโตนเฮนจ์–บาธ 
   
 เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม
  เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมแล้ว คุณ จันทร์ทิพย์ มัคคุเทศก์ไทย คนเดิมพร้อมกับ
  รถโคชเฉพาะของคณ นำท่าน ออกจากลอนดอน ตรงไปยังเมือง ออกซ์ฝอร์ด 
  (ระยะทาง ลอนดอน – ออกซ์ฝอร์ด 91 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม )
  เข้าชมเมืองมหาวิทยาลัยอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของอังกฤษ
  แวะเข้าไปเดินเล่นในแคมปัสของ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด 
  แล้วบันทึกภาพ ประทับใจต่างๆ
 
 
  ออกจากเมือง ออกซ์ฝอร์ด แล้วนำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองบาธ
  ( ระยะทาง  ออกซ์ฝอร์ด ถึง บาธ 112 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม )
 กลางวัน ถึงเมืองบาธแล้วตรงไปยังภัตตาคาร
  หลังอาหารแล้วนำท่านเข้าชม โรมัน บาธ
  เมือง บาธ  เดิมเป็นดินแดนในปกครองของโรมันโบราณ สมัยเรืองอำนาจและ
  เข้ามาครองดินแดน แห่งนี้อยู่ เป็นเวลานาน และได้พบ สายน้ำแร่ใต้ดิน 
  จึงสร้างสถานที่อาบน้ำแร่ที่ สวยงามขึ้นไว้เข้าชมสถานที่แห่งนี้ แล้ววาดจินตนาการว่า
   เมื่อ ชาติก่อน ท่านอาจเกิดเป็นชาวโรมัน อันมั่งคั่ง หรือ  ยอดขุนพลทหารกล้า
 
  ออกจากโรมันบาธแล้วนำท่านไปยัง สโตนเฮนจ์ อายุประมาณ  สอง –สาม พันปี ก่อน
  คริสตกาลไม่มีหลักฐานว่า ใครเป็นผู้สร้าง ประกอบด้วยหินขนาดใหญ่ประมาณ 112
  แท่งซ้อนเป็นรูปวงกลมมีทรงสูง3  รอบ  สันนิษฐานว่าอาจ สร้างขึ้นเพื่อใช้ในพิธีกรรม
  ทางศาสนาบางข้อเชื่อว่าอย่างหยาบๆ กำหนดระยะเวลาความยาว ของวัน
  จากการวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา เชื่อว่าก้อนหินขนาดยักษีสีฟ้าเหล่านี้ เป็นหินที่
  อยู่ที่ เวลส์ ซึ่งห่างไกลจาก สถานที่นี้มากแม้กระทั่งบัดนี้ ยังไม่มีการค้นพบว่า
  กลุ่มหิน ซึ่งมีขนาดใหญ่โตมหาศาลและน้ำหนักนับร้อยตันนี้ สร้างขึ้นโดยใคร
  ใช้เครื่องมือและวิธีการ เคลื่อนย้ายก้อนหินอย่างไร และ  เพื่อจุดประสงค์อะไร  ว่าเป็น
  สถานที่บวงสรวง หรือเป็น สถานที่ดูดาว  ปัจจุบัน สโตน เฮนจ์ นี้ ขึ้นทะเบียน
  เป็นมรดกโลกหลังจากบันทึกภาพที่ประทับใจนี้ จนพอใจแล้ว นำท่านไปยังเมือง บาธ
 
 ค่ำ อาหารค่ำที่โรงแรม 
  พักที่โรงแรมใน บาธ
   
วันที่สี่ของการเดินทาง บาธ–สแตรทฟอร์ดอัพพอนเอว่อน/บ้านของท่านกวีเชคสเปียร์
  แมนเชสเตอร์-สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด–เลคดิสตริค-วินเดอร์เมียร์
   
 เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม
  มัคคุเทศก์คนเดิมนำท่านออกจากโรงแรม เดินทางต่อไปยังเมืองสแตรทฟอร์ด
  เมืองที่ตั้งอยู่ ริมฝั่งแม่นํ้าเอวอนอันเป็นบ้านเกิดของ ท่าน วิลเลี่ยมเช็คสเปียร์
  กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดท่านหนึ่ง ของอังกฤษ
 
  ( ระยะทางสวินดอน – สแตรทฝอร์ด อัพพอน เอว่อน 90 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชม )
  หลังจากหาซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับท่านวิลเลียม เชคสเปียร์จนพอใจแล้ว เดินทางสู่
  แมนเชสเตอร์เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีสโมสรแมนยู หรือ
  ปีศาจแดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลก 
  ระยะทางสแตรทฝอร์ด อัพพอน เอว่อน – แมนเชสเตอร์196 กม.
  ใช้เวลาเดินทาง 2.00 ชม.
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคารจีน 
  หลังอาหารแล้ว นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์
  Manchester United Football Club )   ถ่ายภาพกับถ้วยชนะเลิศของทีมดังกล่าว
  ที่ได้รับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสร เข้าชม สนามฟุตบอล โอลด์ แทรฟฟอร์ด  สนามฟุตบอล
  ที่คนทั่วโลกใฝ่ฝันที่อยากจะมาเข้าชมสักครั้งในกรณีที่สนามอนุญาตให้เข้าชมได้
  และไม่ใช่วันที่มีการแข่งขัน  เข้าร้านจำหน่ายของที่ระลึกสโมสรแมนยูฯ ท่านสามารถ
  เลือกซื้อเสื้อ  ผ้าพันคอ  
 
 
  หลังจากได้ของที่ระลึกที่พอใจแล้วออกเดินทางต่อไปยัง แวนเดอร์เมียร์ /เลคดิสตริค
  ระยะทาง แมนเชสเตอร์ – แวนเดอร์เมียร์ 134 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.00 ชม.
  ถึงวินเดอร์เมียร์ เมืองตากอากาศริมทะเลสาป เมืองแห่งเขตเลคดิสทริคทางฝั่งตะวันตก
  ของเกาะอังกฤษ  ดินแดนที่เชื่อมต่อกันด้วยทะเลสาบทะเลสาบวินเดอร์เมียร์
  ที่เป็นทะเลสาบใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษมีน้ำใสสีคราม ที่สวยงามตามธรรมชาติ
  ทัศนียภาพที่มีลักษณะผสมกับพื้นที่เนินเขาป่าละเมาะอันงดงาม
 
  เดินทางถึงเมือง วินเดอร์เมีย แล้วเช็คอินที่โรงแรม
 ค่ำ อาหารค่ำที่โรงแรม
  พักที่โรงแรม ใน วินเดอร์เมีย
   
วันที่ห้าของการเดินทาง  วินเดอร์เมียร์–ฟอลเคิร์ก/สิ่งมหัศจรรญ์ของโลกปัจจุบันด้านวิศวกรรม
  เซนท์ แอนดรูส์ต้นกำเหนิดของกิฬากอล์ฟ–สะพานโบราณ ฟอร์ท บริดจ์
  เอดินเบิร์ก
   
 เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม
  รถคันเดิมนำท่านเดินทาง จาก วินเดอร์เมียร์ ข้ามพรมแดน อังกฤษ สกอตแลนด์
  ตรงไปยังเมือง ฟอล เคิร์กระยะทาง วินเดอร์เมียร์ ถึง ฟอลเคิร์ก 257 กม.
  ในอดีต  การเดินทางจากกลาสโกว์ สเตอร์ลิง ไปยังเอดินเบอเรอะ ต้องใช้การ
  เดินทางโดยเรือไปตามแม่น้ำลำคลองกว่า 18 สาย ที่มีระดับน้ำต่างกันมาก
  ทำให้เสียเวลาในการเดินทาง รัฐบาลสกอตจึงให้สร้าง กงล้อยักษ์ เพื่อยกระดับเรือ
  จากเม่น้ำที่ต่ำสุด สู่ระดับของแม่น้ำที่สูงสุดประมาณ ตึก 18 ชั้น  และได้รับการยอมรับ
  ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกปัจจุบันในด้านวิศวกรรม
  เดินทางถึงเมือง ฟอลเคิร์ก แล้ว ขอ เพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ โดยชมเรือที่ถูก
  ยกระดับจากต่ำสุดไปยังระดับที่สูงสุด
 กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคารท้องถิ่น ใน ฟอลเคิร์ก
  นำท่านเดินทางอ้อมเมืองเอดินเบิร์ก ไปยังเมืองเซนท์ แอนดรูสซึ่งเป็นแหล่ง
  กำเนิดของกิฬากอล์ฟ ระยะทางจากฟอล์เคิร์ก ถึง เซนท์ แอนดรูส์  87 กม. 
  ถ้าวันนั้นไม่มีการแข่งขัน นำท่านชม เซนท์แอนดรูว์ส และบันทึกภาพสนามเก่า
  กับท่านเป็นที่ระลึกออกจาเซนท์ แอนดรูส์ แล้วนั่งรถไปแวะชมสะพานโบราณ 
  เดอะฟอร์ทบริดจ์ส
 
 
  หลังจากบันทึกภาพอันประทับใจแล้วเดินทางกลับไปยังกรุง เอดินเบิร์ก
  ( ระยะทางจากเซนท์ แอนดรูส์ ถึง เอดินเบิร์ก 81 กม. )
 ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
  พักที่โรงแรมใน เอดินเบิร์ก
   
วันที่หกของการดินทาง ปราสาทเอดินเบิร์ก–คลังมหาสมบัติ-ถนนรอยัลไมล์–โฮลี่ รู้ทเฮ้าส์
   
 เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม
  ช่วงเช้าเที่ยวชมกรุง เอดินเบอร์ก  ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ สก๊อตแลนด์
  เข้าชมปราสาทเอดินเบอร์ก บนเนินเขา สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11-16
  ภายในปราสาทเป็นพิพิธภัณฑ์และเป็นคลังมหาสมบัติ ที่เก็บสมบัติล้ำค่า ของกษัตริย์ใน
  ราชวงษ์สกอตแลนด์
 
  นำท่านเดินผ่านถนน รอรัลไมล์เข้าชม โฮลี่รูด เฮ้าส์ เคยใช้เป็นที่คุมขังเจ้าชายบอนนี่ใน
  ปี 1945 ปัจจุบันจัดเป็นที่ประทับ ของพระราชินี อังกฤษ เมื่อเสด็จประพาส สกอตแลนด์
  ตลอดสองข้างทาง เป็นร้านขายของที่ระลึก และสินค้าพื้นเมืองที่แปลกตา
   
กลางวัน อาหารกลางวัน ที่ภัตตาคาร Merchants Restaurant
  หลังอาหารแล้วนำท่านไปยังย่านสรรพสินค้าเพื่อมอบเวลาให้ท่านเลือกหาสินค้าพื้นเมือ
  หรือของที่ระลึกถูกใจตลอดบ่ายจนถึงเวลาอาหารค่ำ
 ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
  พักที่โรงแรมเดิมในเอดินเบิร์ก
   
วันที่เจ็ดของการเดินทาง เอดินเบิร์ก/สถานีรถไฟ เวฟเวอรี่–ลอนดอน/สถานีรถไฟ แพดดิงตัน
   
 เช้า อาหารเช้าแบบกล่องที่โรงแรมจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อนำไปรับประทานบนรถ
  เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมแล้วเดินทางไปยังสถานีรถไฟ เวฟเวอรี ของเมือง เอดินเบิร์ก
  ขอเปลี่ยนบรรยากาศการทัศนาจรอีกครั้งโดยมัคคุเทศก์คนเดิมนำท่านนั่งรถไฟชั้นหนึ่ง
  จากเอดินเบิร์กไปยังลอนดอน โดยจะติดตามให้บริการแก่ท่านจนถึงลอนดอน
  ออกเดินทางโดยรถไฟจากสถานี เวฟเวอรี่ - เอดินเบิร์ก ไปยังลอนดอน
  ตลอดระยะเวลาของการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง 15 นาที เชิญท่านชมทัศนียภาพ
  ของสองข้างทางที่ผ่าน ไร่ สวน เนินเขา ป่าไม้ คอกปสุสัตว์ และหมู่บ้านใหญ่น้อย
  และเมืองขนาดใหญ่ ไปจนถึงอังกฤษ
 กลางวัน อาหารกลางวันในรถตู้เสบียง ตามอัธยาศัย
  ( เนื่องจากไม่สามารถสั่งให้เตรียมไว้ล่วงหน้าได้ )
  หลังอาหารแล้วเชิญท่านพักผ่อน หรือชมทัศนียภาพสองข้างทางต่อจนถึงลอนดอน
  เดินทางถึงสถานีรถไฟ คิงครอสของกรุงลอนดอน
  รถโคชคันใหม่นำท่านไปยังโรงแรมที่พัก
  หลังจากเช็คอินแล้ว หากไม่เหนื่อยเกินไป มัคคุเทศก์จะนำท่านไปเที่ยวชม
  สถานที่ต่างๆที่ยังไม่ได้เข้าชมตามรายการ หากได้เที่ยวชมครบหรือเพิ่มเติมจน
  พอใจและมีเวลาพอ ก็จะนำท่านไปช้อปปิ้ง
  ก่อนอาหารค่ำ
 ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
  พักที่โรงแรม ใน ลอนดอน
   
วันที่แปดของการเดินทาง มหกรรมช้อปปิงใน ลอนดอน–ย่านถนนออกซ์ฝอร์ด-ห้างสรรพสินค้า แฮรอดส์
  มาร์ค แอนด์สเปนเซอร์–แซลฟริดจส์-ลอนดอน–กรุงเทพฯ
   
 เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม
  ช้อปปิ้งลอนดอน วันนี้ทั้งวันขอมอบให้แก่การช้อปปิงสินค้าถูกใจต่างๆ ตลอดทั้งวัน 
  โดยมัคคุเทศก์จะนำท่านไปยังย่านสรรพสินค้าที่ท่านต้องการ หรือจะให้
  แนะนำสถานที่ช้อปปิงใหม่ๆก็สามารถทำได้
กลางวัน อาหารกลางวัน
  หลังอาหารแล้วช้อปปิงต่อจนจุใจ
  ตลอดช่วงบ่าย ขอมอบเวลาอิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับมหกรรมช้อปปิงในลอนดอน
  โดยมัคคุเทศก์คนเดิมจะนำท่านไปยังห้างสรรพสินค้าตามที่ท่านต้องการที่บริเวณ
  ย่านถนนอ๊อกซ์ฟอร์ดและใกล้เคียง 
  ช้อปปิ้งต่อห้างสรรพสินค้าแฮร์ร็อด และ มาร์ค แอนด์สเปนเซอร์
  และมีเวลาเหลือ ท่านจะเลือกไปช้อปปิงสินค้าโดยเฉพาะที่อื่นก็ได้ตามต้องการ
  เชิญท่านช้อปปิ้งอย่างสนุกสนาน ตามอัธยาศัยอย่างจุใจ  จนถึงเวลากลับไปยังโรงแรม
  เพื่อบรรจุของที่ซื้อทั้งหมดลงกระเป๋าเดินทาง
 
  นำท่านออกจากกรุงลอนดอนไปยังสนามบิน
ค่ำ ออกเดินทางจากสนามบินฮีทโธร ลอนดอน โดยสายการบิน เอมิเรทส์ เที่ยวบินที่EK 004
  เครื่องบินสองชั้น A380 โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่ ดูไบ
  อาหารค่ำ และเช้าวันรุ่งขึ้นบนเครื่องบิน
   
วันที่เก้าของการเดินทาง ดูไบ-กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ
   
07.00 เดินทางถึงสนามบิน ดูไบ
  ระหว่างรอเปลี่ยนเครื่องบิน ที่มีเวลาแวะไปดูสินค้าแบรนด์เนม หรือสินค้าอื่นๆที่ถูกใจ
  และหมายตาไว้ตอนขามาแล้วเลือกซื้อไว้ให้เป็นรางวัลแก่ตัวท่านเองก่อน
  ขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพฯ
09.05 ออกเดินทางจากดูไปโดยเที่ยวบินที่ EK 418 ตรงสู่กรุงเทพฯ
  อาหารเช้า และกลางวันบนเครื่องบิน
18.05 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
   
  *******************

 
โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ไอซ์แลนด์ สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก สวีเดน article
สโลเวเนีย โครเอเชีย บอสเนีย 9 วัน 7 คืน article
โมนาโค ฝรั่งเศส สเปน 8 วัน 5 คืน
เชค ออสเตรีย ฮังการี 10 วัน 7 คืน
เยี่ยมเยือนมรดกโลก ลิโธเนีย-เอสธัวเนีย–ลัตเวีย ช้อปปิ้งฟินแลนด์ 8 วัน 6 คืน
เจาะลึกอิตาลี ย้อนยุคสู่ แหล่งกำเนิดอารยธรรมของโลก 9 วัน 6 คืน