dot
Company Profile WHT
dot
Company Profile WHT
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletเอเชีย
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ยุโรป
bulletทัวร์รัสเซีย
bulletทัรว์ตรุกี
bulletทัวร์อเมริกา & แคนาดา
bulletทัวร์แอฟริกาใต้
dot
dot
bulletเที่ยวภาคเหนือ
bulletเที่ยวภาคอิสาน
bulletเที่ยวภาคกลาง
bulletเที่ยวภาคตะวันออก
bulletเที่ยวภาคตะวันตก
bulletเที่ยวภาคใต้
dot
Line
dot
เจาะลึกอิตาลี ย้อนยุคสู่ แหล่งกำเนิดอารยธรรมของโลก 9 วัน 6 คืน

     

                      ย้อนยุคสู่  แหล่งกำเหนิดอารยธรรมของโลก 
               ทัศนาจร อิตาลี แบบเจาะลึกประเทศเดียว 9 วัน 6 คืน 

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-โรม-เนเปิ้ล-ปอมเปอี-ซอร์เรนโต-คาปรี 
บลูกรอตโต-คาปรี-เนเปิลส์–ทิโวลี-โรม–เซียนนา-ปิซ่า  
ฟลอเรนซ์-เวนิส–ซานมาร์โค-เวโรน่า-มิลาน-กรุงเทพฯ
                                  
   
วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
   
22.00 เชิญคณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเเข้าหมายเลข  3  
  เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยอินเตอร์
  เจ้าหน้าที่ของเวิลด์ไวด์ ฮอลิเดย์ส ฯ คอยต้อนรับ อำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง  
   
วันที่สองของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ–โรม-โคลีเซียม–โรมันฟอรั่ม–น้ำพุเทรวี-บันไดสเปน
  วาติกัน-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-โบสถ์ ซิสทีน
   
00.20  ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940 ไปยังกรุงโรม 
  อาหารเช้าบนเครื่องบินก่อนถึงสนามบิน
06.50  ถึงสนามบินกรุงโรม
  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  มอบเวลาให้
  ท่านปรับเปลี่ยนอิริยาบทสบายๆ ให้เข้ากับสภาพถูมิอากาศและเวลาของยุโรป
  นําท่านนั่งรถโคชปรับอากาศเข้าสู่ กรุงโรม เมืองหลวงของอิตาลี ในอดีตเป็น
  อาณาจักรโรมันศูนยกลางการปกครองวัฒนธรรมและวิทยาการต่างๆ  
  เนื่องจากรัฐบาลอิตาลี ให้การอนุรักษ์กรุงโรม โดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า 
  จึงออกกฎหมาย ห้ามนำรถขนาดใหญ่ เช่นรถโคช เข้าในเมือง ดังนั้น การเที่ยวชมกรุงโรม 
  จึงจำเป็นต้องทำด้วย การเดินเท้าตลอด
  ขอนำท่าน ย้อนยุคสู่อดีต  เริ่มที่การ เข้าชม ภายในโคลีเซียม สนามกิฬา สมัยโรมัน
  เรืองอำนาจ  ใช้เป็นสถานที่ ประลองยุทธของ คนและสัตว์ ต่อสู้ แลกกัน ชีวิต  ต่อ  ชีวิต
  ของ มนุษย์ กับ มนุษย์ในสมัยนั้นคือ กลาดิเอเตอร์ หรือทาสนักสู้ ด้วยกันเอง 
  หรือระหว่างมนุษย์กับสัตว์ร้าย  ออกจากโคลีเซียมแล้วพากันเดินผ่าน โรมันฟอรั่ม
  ซึ่งเป็นลานชุมชนของเหล่า  นักการเมือง และนักปราชญ์
   
   
  ต่อด้วยเดินผ่าน อนุสาวรีย์ วิตโตริโอ เอมมานูแอลที่ 2 ไปยัง จัตุรัสเวโรนา
  ซึ่งเป็นกลุ่มน้ำพุที่มีสัญลักษณ์ ของ แม่น้ำทั้งสี่ คือ แม่น้ำดานูบ  แม่น้ำคงคา 
  แม่น้ำไนล์  และแม่น้ำพลาตา  
   
  แวะ น้ำพุเทรวี่ เปิดโอกาสให้ท่านโยนเหรียญ ลงใน น้ำพุ  เทรวี เพื่อเป็นมัดจำว่า 
  ท่านจะต้องได้กลับมายัง กรุงโรม  อีกครั้งหนึ่ง  หรืออีกหลายๆครั้ง
   
กลางวัน   อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  หลังอาหารแล้ว นำท่านไปยังย่านช้อปปิงบริเวณ บันไดสเปน  
  มอบเวลาให้ท่านแยกย้ายกันไป เดินเล่นที่บริเวณบันไดสเปน จุดนัดหมายของหนุ่มสาว
  ชาวอิตาเลียน และนักทัศนาจรจากทั่วโลก ที่แห่งนี้ เป็นย้านช็อปปิ้งหลัก
  ของบรรดาร้านแฟชั่นดีไซเนอร์ชั้นนําต่างๆ  
  เชิญท่านเลือกหาซื้อสินค้าพื้นเมือง และ ของที่ระลึกถูกใจเพื่อเก็บไว้เอง 
  หรือไปฝากคนที่บ้านตามสบายจนถึงเวลานัด
   
  นำท่านไปยัง นครวาติกัน ของรัฐอิสระวาติกัน ศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกาย
  โรมันแคธอลิก ชมความยิ่งใหญ่และงดงามของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ใหญที่สุด
  ในโลก ชมภาพวาดอันวิจิตรของท่านไมเคิล อันเจโล  ที่เพดานโดมของมหาวิหาร 
   
  ชมปฏิมากรรมหินอ่อน ลา ปิเอต้า ที่สุดแสนจะงดงาม และ เสาไม้ของพระแท่น
  ที่ประกอบพิธีในศาสนา ออกแบบอย่างงดงามยิ่งใหญ่ตระการตา
  ต่อจากนั้น หากมีเวลาพอ นำท่านเข้าชม โบสถ์ซิสทีน ซึ่งมีภาพอัน ล้ำค่า
  ของท่านไมเคิล อันเจโลอีกภาพหนึ่ ใช้เวลาในการบูรณะกว่า 25 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์
   
  หลังจากท่านได้บันทึกภาพแห่งความทรงจำที่ดีนี้อย่างสบายๆ จุใจแล้ว   
  พากันขึ้นรถพร้อมกันไปยัง ภัตตาคาร
ค่ำ    อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
  พักที่โรงแรม......................ใน  โรม
   
 วันที่สามของการเดินทาง    โรม – ปอมเปอี – ซอร์เรนโต - คาป
   
 เชา อาหารเช้าที่โรงแรม
  เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมแล้ว นำท่านนั่งรถโคชปรับอากาศ เดินทางลงใต้
  ไปยังเมือง ปอมเปอี เมืองโรมันโบราณที่ถูก ขนานนามว่าเมืองแห่งบาปถูกพระเจ้าลงโทษ
  โดยให้ภูเขาไฟวิซุเวียสระเบิดพ่นลาวาไหลท่วมเมือง ภายในเวลาช่วงข้ามคืนเข้า
  ชมเมืองเก่าที่นักโบราณคดีได่ขุดค้น ภาพภายในตัวเมืองยังสมบูรณะอย่างน่าอัศจรรยส์
  ทั้งๆ ที่ถูกฝังมา 2000 ปี   
 
   
 กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร    
  หลังอาหารแล้ว นำท่านไปยังเมือง ซอร์เรนโต เมืองตากอากาศที่แสนจะโรแมนติก 
  อบอุ่นด้วยแสงแดดตลอดปี แหล่งปลูกองุ่น ส้ม มะกอก มะนาวที่มีชื่อเสียงมาก
  ของยุโรป และเป็น ที่มาของเพลง Come Back To Sorrento ยอดนิยมในอดีต   
   
  ต่อจากนั้นขอ เปลี่ยนบรรยากาศ เป็นการ นั่งเรือข้ามไปยัง เกาะคาปรี ที่ใครๆต่าง
  ใฝ่ฝันว่าจะมาเดินเคียงคู่เกี่ยวก้อย คนรักสักวันหนึ่ง บนเกาะที่โรแมนติกนี้    
  ระหว่างล่องเรือ เชิญชมทัศนียภาพของ อ่าวเนเปลที่สวยงาม โดยมีภูเขาไฟ
  วิสซูเวียส เป็นฉากหลัง
   
 ค่ำ อาหารค่ำแบบพื้นเมืองที่ห้องอาหารของโรงแรม 
  พักที่โรงแรม     บนเกาะคาปรี
   
วันที่สี่ของการเดินทาง คาปรี– ยอดเขาคาปรี - บลู กรอตโต - คาปรี – เจทฟอยล์ 
  นาโปลี – ทิโวลี – โรม
   
 เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม       
  คาปรีซ์ เป็นเกาะหินปูนเกาะเล็กๆขนาด19 ตารางกิโลเมตร เดิมเป็นที่ตากอากาศ
  ของจักรพรรดิโรมันในอดีต และยังเป็นที่ตากอากาศที่ยอดนิยมจนถึงปัจจุบัน  
  ช่วงเช้านำท่านสูงยอดเขาคาปรี ชมตัวเมืองเล็กๆที่มีบรรยากาศน่ารัก เดินเล่นในเมือง
  และคอยเวลาน้ำขึ้น ลง เพื่อนั่งเรือเล็กไปยัง บลูกรอตโต  ถ้ำเล็กๆ ตอนเหนือของเกาะ 
  เรือพายลำเล็กๆ นำท่านเข้าไปบันทึก ความสวยงามของ น้ำทะเล ในถ้ำซึ่ง สะทอนแสง
  สีฟ้าเข้มจากแสงแดดภายนอก จนเกิดเป็นภาพงดงาม สีฟ้า ใสบริสุทธิ เกินกว่าจะบรรยาย 
  การล่องเรือชม ถ้ำบลูกรอตโต ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและน้ำขึ้น ลง 
   
 กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  หลังอาหารแล้วนำท่านไปยังท่าเรือเพื่อเดินทางโดยเรือด่วนสู่เมือง นาโปลี 
  เมืองท่าใหญ่อันดับสองของอิตาลีริมอ่าวเนเปล อดีตเมืองพักตากอากาศอันเลื่องชื่อ
  ในต้นศตวรรษที่ 20 ที่มาของ เพลงซานตาลูเซีย 
  รถโคชนำคณะออกเดินทางจาก เนเปิลส์  แวะบันทึกภาพปราสาทคาสเซิลนูโว    
   
  ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14  แล้วขึ้นเหนือสู่เมืองทิโวลี     
  เข้าชมเมืองตากอากาศ ทิโวลี ของจักรพรรดิ โรมันในอดีต ที่สร้างวิลล่าเดสเต
  ให้เป็นเมืองน้ำพุ มอบเวลาให้ท่านเดินเล่น และบันทึกภาพแห่งความทรงจำที่ดี
  และน้ำพุก่อนออกเดินทางไปยังกรุงโรม
   
   
 ค่ำ     อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
  พักที่โรงแรม  ในโรม
   
 วันที่ห้าของการเดินทาง โรม–เซียนนา-ปซา สิ่งมหัศจรรย์ของโลกและมรดกโลก-ฟลอเรนซ -เนินเขา
  ฟลอเรนซ์-จัตุรัสซินญอเรีย-สะพานโบราณเวคเคียว-แม่นำ้อาร์โน
   
 เชา      อาหารเช้าที่โรงแรม 
  นำท่านออกเดินทางจากกรุงโรม ไปสู่เมืองเซียนนา ที่เก่าแก่ เดิมเคยเป็น เมืองหลวง
  ของแคว้นทัสคานีมในยุโรปสมัยกลาง ชมจัตุรัสคอมโป ที่สวยงาม สร้างเป็น
  ลานกว้างรูปพัด มีพื้นต่างระดับลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ
  ชมภายนอกของมหาวิหารของเมืองที่มีกำแพงหินอ่อนสลับสีตามธรรมชาติ ขาว เขียว แดง
   
 กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  หลังอาหารแล้ว นำท่าน เดินทางต่อไปยัง ปิซา เข้าชม หอเอนแห่งเมือง ปิซา 
  ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ ของโลก ยุคประวัติศาสตร ที่สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1174 
  ถูกทิ้งอยู่ 90 ปี จึงสร้างต่อจนเสร็จ   ปัจจุบันเป็นมรดกโลกอีกด้วย 
  ในอดีตท่านกาลิเลโอ เคยพิสูจน์ทฤษฎีเกี่ยวกับการตกของวัตถุจากหอเอนแห่งนี้ 
  ภายในบริเวณเป็นอาคารหินอ่อนสามหลัง ก่อสร้างตามสถาปัตยกรรม โรมันเนสก์  
  คือ มหาวิหารดูโอโม   โบสถ์บัปติสสเตโร และ หอเอน ปิซา       
  หลังจากบันทึกภาพอันประทับใจคู่กับสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกแห่งนี้
   
   
  นำท่านไปยังเมืองฟลอเรนซ์ นครโบราณซึ่งครั้งหนึ่งมั่งคั่ง ร่ำรวยยิ่งกว่ากรุงโรม 
  และยังเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมของโลกอีกแห่งหนึ่ง ในด้านศิลปะแบบเรอเนสซองซ์  
  เป็นบ้านเกิดของท่านไมเคิล แองเจโล ศิลปินและนักวิทยาศาสตร์มีชื่อหลายทาน   
  เช่น ลีโอนาร์โด ดาวินชี  นำท่านขึ้นไปยังเนินเขาแห่งเมืองฟลอเรนซ์ 
  ชมพระราชวังจากระยะไกล  ชมความงามของเมืองนี้จากมุมมองบนยอดเขา
  ต่อจากนั้นลงจากเขาเข้าไปยังตัวเมือง ที่จตุรัสซินญอเรีย ที่มีรูปปั้น
  จำลองของเดวิต ที่ใครๆเห็นแล้วต้องตะลึงในความงาม ของเรือนร่างอันเปลือยเปล่า
  ชมจตุรัสซินญอเรีย ซึ่งเปรียบเสมือน พิพิธภัณฑ์เปิดอุมฟีซี่ ที่มีการจัดแสดงงาน
  ปฏิมากรรมที่มีชื่อเสียง เช่น ปฏิมากรรมจำลองของรูปปั้นเดวิด น้ำพุเนปจูน และ
  รูปหลอ สําริดเปอรซีอุส  ถือหัวเมดูซา ที่มีผมเป็นตัวงูร้าย
 
  ต่อจากนั้นนำท่านไปเดิน ข้ามสะพานโบราณที่ข้ามแม่น้อาร์โน
  ท่านมีเวลาช๊อปปิ้งสินคาเครื่องหนัง เสื้อผ้าแฟชั่น สุดนิยม ฯลฯ
 ค่ำ  อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
  พักที่โรงแรม   ใน ฟลอเรนซ์ 
   
วันที่หกของการเดินทาง ฟลอเรนซ์–เวนิส-จัตุรัสซานมาร์โค-วิหารเซนท์มาร์ค-พระราชวังเจ้าผู้ครองนคร
  สะพานถอนสะอื้น  
   
 เชา   อาหารเช้าที่โรงแรม 
  ออกเดินทางจากฟลอเรนซ์ ไปเวนิส เมืองที่จะแสนโรแมนติค และสวยงาม 
  บ้านเกิดของมารโคโปโลนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่ เวนิส มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ
  คดเคี้ยวด้วยลําคลอง 170 คลอง โบสถ์ 120แห่งสะพานโค้ง 400 สะพาน มีความงาม
  ของคลองแกรนด์คะนาล และสะพานริอัลโต     สะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี
  ที่ออกแบบโดยท่านไมเคิล แองเจโล 
 กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  หลังอาหารแล้วนำท่านไปยังเมืองเวนิส นำท่านนั่งเรือเมล์ไปตาม
  ลำคลองแกรนด์แคนัล เวนิส เป็นเมืองเดินเท่าไม่มียานพาหนะใดๆ ทั้งสิ้นบนเกาะ
  สัมผัสกับบรรยากาศของอาคารบ้านเรือนที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมเวนิสที่สวยงาม 
  ชมเรือกอนโดลาที่แจวเอื่อยๆตามลำน้ำ ขึ้นท่าที่จตุรัส ซาน มาร์คอันกว้างใหญ่
  เรียงรายด้วยร้านค้าขายสินค้าน่ารัก
   
  ชม วิหารเซนท์มาร์ค ก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมไบซันไทน
  ปัจจุบันเป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์มากที่สุดของโลกที่เหลืออยู่ไม่มากนักเชื่อว่าหินอ่อน 
  ที่ใช้ก่อสร้างนี้ นำมาจากเมือง คอสตันติโนเปิล  เมื่อตอนเมืองล่มสลาย
  แวะชมพระราชวังของผู้ครองนครและ ท้องพระโรง ที่แสดงความร่ำรวยในสมัยนั้น   
  ข้าม สะพานถอนสะอื้น ที่ทอดออกจากคุกหลวงทีมีประวัติอันขื่นขม
  และคุกมืดที่เคยคุมขังคาสโนว่านักรักผู้ยิ่งยงต่อ
                              
  จากนั้นมอบเวลาให้ท่านเดินเล่นบริเวณจตุรัสแห่งนี้  เข้าชมโรงงานแก้วที่มีชื่อเสียง
  ด้านงานแก้วลวดลายมาหลายศตวรรษ โดยช่างผู้ชํานาญงานจะสาธิตวิธีการเป่าแก้ว
  ชมเครื่องแก้วนานาชนิด ที่มีลักษณะเฉพาตัวของเวนิส ตั้งแต่เครื่องประดับชิ้นเล็กๆ
  ถ้วย ชาม เครื่องประดับบ้าน  และแชนเดอเลียร์ที่สวยงาม  
  ขอมอบเวลาให้ท่านช๊อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม และสินค้าแบกับดินแบบสบายๆ 
  หรือเดินเล่นชมเมืองหรือนั่งจิบกาแฟ ริมคลอง รอท่านอื่นๆ ที่จะมาพร้อมกันตามเวลานัด 
  เพื่อเดินทางกลับแผ่นดินใหญ่เมื่อทุกท่านมาพร้อมกันแล้ว
  นำท่านนั่งเรือกลับไปยังที่ที่จอดรถแล้วนำท่านนำท่านไปยังเมืองเมสเตร
 ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
  พักโรงแรม ในเมือง เมสเตร
   
วันที่เจ็ดของการเดินทาง   เวนิส / เมสเตร – เวโรนา - มิลาน – มหาวิหารดูโอโม   
  ช้อปปิ้ง - แกลเลอเรียวิตโตริโอ       
   
 เชา อาหารเช้าที่โรงแรม
  ออกเดินทางสู่เมืองเวโรนา เมืองต้นกําเนิดนิยายรักอมตะ “โรมิโอและจูเลียต ” 
  ของท่านวิลเลียม เช็ค สเปียร์กวีเอกจากอังกฤษ 
  ชมบ้านจูเลียต แวะถ่ายรูปที่ระเบียงบ้านของจูเลียต ที่ทั้งสองใช้เป็นที่พลอดรัก 
  ซึ่งเป็นที่ที่ใครๆก็อยากมาบันทึกภาพที่นี่  ถ่ายรูปกับรูปหล่อของจูเลีย
  พร้อมกับอธิษฐานเรื่องความรักส่วนตัว ที่ต้องการเป็นจริง
 
  ต่อจากนั้น นำท่านไปยังโรงละครกลางแจงแอมพิเธียร์เตอร์แบบโรมันที่ได้รับอิทธิพล
  การสร้างมาจากกรีกโบราณ
 
 กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  หลังอาหารแล้วเดินทางสู่เมืองมิลาน เมืองใหญสุดทางภาคเหนือของอิตาลี
  และเป็นศูนย์กลางธุรกิจ การค้าของอิตาลี  ผู้นําด่านแฟชั่น เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม 
  เริ่มต้นที่ มหาวิหารดูโอโม แห่งเมืองมิลาน สร้างแบบศิลปโกธิค เป็นสถาปัตยกรรม
  ที่สมบูรณ์และงดงามที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง วิหารแห่งมิลาน หรือดูโอโม สร้างขึ้นดวย
  หินอ่อนสีขาว ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี
   
  หลังจากบันทึกภาพอันประทับใจที่บริเวณน้ำพุหน้ามหาวิหารนี้แล้ว เชิญท่านช้อปปิ้ง
  ในศูนย์การค้าแกลเลอเรียวิตตอริโอ เอ็มมานูเอลที่สอง ที่อยู่ติดกัน 
  เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งบรรดา สินค้าแฟชั่นทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า
  รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ  อาคารนี้เดิมเป็นอาคารศูนย์การค้าทรงโบราณ 
  ตั้งชื่อตามพระนามกษัตริย์ที่ทรงรวบรวมอาณาจักรต่างๆ ในอิตาลีให้เป็นประเทศ
  อิตาลีทุกวันนี้ เชื่อกันว่า ช๊อปปิ่งงที่มิลาน เป็นการช้อปปิงในแหล่งช็อปปิ่งดีที่สุดในอิตาลี  
  ที่สำคัญ คือท่านควรปฏิบัติตามที่ใครๆเชื่อว่า ถ้าท่านได้เหยียบลงที่ อวัยวะ สำคัญ 
  ของสุนัข สัตว์ที่น่าสงสาร ที่อยู่ในรูปโมเสกบริเวณใต้โดม ของห้างนี้แล้ว
  ก็จะได้มีโอกาศ   กลับมาเมืองมิลานนี้ อีกเป็นครั้งที่สอง หรืออีกหลายๆ ครั้ง
   
   
 ค่ำ      อาหารค่ำที่ภัตตาคาร 
  พักที่โรงแรม ..........  ใน มิลาน
   
วันที่แปดของการเดินทาง มิลาน - กรุงเทพฯ
   
 เชา  อาหารเช้าที่โรงแรม  
  หลังอาหารแล้ว ขอมอบความอิสระคืนแก่ท่านที่จะเลือกพักผอนหรือ 
  เลือกปฏิบัติการใดๆ ตามความพอใจส่วนตัวจนถึงเวลาเช็คเอ้าท์
 12.00    นำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองมิลาน
 กลางวัน  อาหารกลางวันที่สนามบิน
 14.05  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 941
  อาหารกลางวันอีกครั้งบนเครื่องบิน
   
วันที่เก้าของการเดินทาง   กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ
   
05.55 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
   
  *************************************

 

 
โปรแกรมทัวร์ยุโรป

ไอซ์แลนด์ สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก สวีเดน article
สโลเวเนีย โครเอเชีย บอสเนีย 9 วัน 7 คืน article
โมนาโค ฝรั่งเศส สเปน 8 วัน 5 คืน
เชค ออสเตรีย ฮังการี 10 วัน 7 คืน
เยี่ยมเยือนมรดกโลก ลิโธเนีย-เอสธัวเนีย–ลัตเวีย ช้อปปิ้งฟินแลนด์ 8 วัน 6 คืน
ฟอลเคิร์กสิ่งมหัศจรรย์ ของโลกในทางวิศวกรรม อังกฤษ สกอตแลนด์ 9 วัน 6 คืน