Logo
dot
Company Profile
dot
Company Profile WHT
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletเอเชีย
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์ฮ่องกง,มาเก๊า,จูไห่
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์ไต้หวัน
bulletทัวร์บาหลี
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ยุโรป
bulletทัวร์รัสเซีย
bulletทัวร์อเมริกา & แคนาดา
bulletทัวร์แอฟริกาใต้
dot
dot
bulletเที่ยวภาคเหนือ
bulletเที่ยวภาคอิสาน
bulletเที่ยวภาคกลาง
bulletเที่ยวภาคตะวันออก
bulletเที่ยวภาคตะวันตก
bulletเที่ยวภาคใต้
Facebook
Line
ฮ่องกง มาเก๊า
  

 
 ฮ่องกง - มาเก๊า 5 วัน 4 คืน
  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ วิคเตอเรียพีค-เวนีเชี่ยน-นองปิง 360
 
  กรุงเทพฯ–ฮ่องกง-จิ่มซาจุ่ย-อเวนิวออฟสตาร์-ฮ่องกงดิสนีย์-อ่าวรีพัลส์เบย์

 เส้นทาง :

วัดแชกงหมิว-วิเตอเรียพีค-ฮ่องกง–มาเก๊า–โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดอาม่า-The Venetian Resort-ถนนนาธาน-ฮาร์เบอร์ซิตี้
  กระเช้านองปิง360–วัดโป่หลิน-City Gate Outlet-กรุงเทพฯ


  
   
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ–ฮ่องกง-จิ่มซาจุ่ย-อเวนิว ออฟ สตาร์
   
11.00 เชิญคณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข ....
  เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATE AIRlLINES
  เจ้าหน้าที่บริษัท เวิลด์ไวด์ ฮอลิเดย์สฯ  คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
13.45 ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน EMIRATE AIRlLINES  เที่ยวบินที่ EK 384
  (อาหารกลางวันบนเครื่องบิน)
17.35 ถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok
  (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)
  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านไปยังภัตตาคาร
ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
  หลังอาหารแล้ว นำท่านชม อเวนิว ออฟ สตาร์  พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียง
  และเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก เช่น  ฉีเคอะ  เหลียงเฉาเหว่ย จางม่านอวี้
  เจ็ท ลี มิเชล โหย่ว ฯลฯ
 
  ชมการยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลง
  ซิมโฟนี่ ออฟ ไลท์
 
  พักที่ โรงแรมในฮ่องกง
   
วันที่สองของการเดินทาง ฮ่องกงดิสนีย์ แลนด์เต็มวัน
   
เช้า อาหารเช้าแบบติ่มซำที่ ภัตตาคาร
        
  ช่วงเช้านำท่านสู่อาณาจักรสวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
  สนุกกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
  MAIN STREET USA พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารต่างๆ สุดสนุกกับรถไฟ
  ไอน้ำโบราณรอบสวนสนุก และขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ท่านจะพบกับตัวการ์ตูนขวัญใจ
  พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกใน TOMORROW LAND
                        
กลางวัน อาหารกลางวันตามอัธยาศัย
  เพื่อไม่ต้องให้ท่านกังวล กับการต้องมารวมคณะในขณะที่แต่ละท่านอยู่ในจุดที่ห่างกัน
  และกำลังเพลิดเพลินในเครื่องเล่นต่างๆ จึงมอบเวลาให้ท่านกำหนดเวลา
  และประเภทอาหารต่างๆรับประทานเองตามอัธยาศัย
  ช่วงกลางวันสนุกกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย SPACE MOUNTAIN
  เครื่องเล่นที่สนุกสุดๆ BUZZ  LIGHTYEAR  ASTRO  BLASTERS
 
  เครื่องเล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผู้รุกรานพร้อมเก็บคะแนน
  ORBITORN เครื่องเล่นขับยานอวกาศสุดสนุก FANTASY LAND เมืองเทพนิยาย
  พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตา และตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ
  เช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี้เมาท์ หมีพูห์ และเพื่อนๆ ตัวการ์ตูน
  อันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน ADVENTURE LAND
  ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้น JUNGLE RIVER CRUISE ล่องเรือในป่า
   
  น่าสนุกสนาน ผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE
  บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ชม FESTIVEL OF THE LION KING
  เพลิดเพลินกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนในเรื่องไลอ้อนคิงค์
  RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE
  สนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซาน LIKI TIKIS 
  และเพลิดเพลินกับเสียงดนตรีแห่งป่าอันไพเราะพร้อมกับตื่นเต้นกับสายน้ำอันเย็นฉ่ำ
ค่ำ อาหารค่ำ เพื่อเป็นการไม่ต้องให้ท่านกังวล
  จึงมอบเวลาให้ท่านกำหนดเวลาและประเภทอาหารต่างๆ ด้วยตนเองอีกครั้ง
  ชมการแสดงแสงสีเสียงพร้อมชมพลุไฟหน้าปราสาทดิสนีย์แลนด์สุดตระการตา
  พักที่โรงแรม  ใน ฮ่องกง
   
วันที่สามของการเดินทาง อ่าวรีพัลส์เบย์–วัดแชกงหมิว-วิเตอเรียพีค
   
เช้า อาหารเช้าแบบติ่มซำที่ ภัตตาคาร
      
  ช่วงเช้า นำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ที่ชายหาดน้ำตื้นรีพัลส์เบย์ ที่ได้รับความนิยม
  จากนักทัศนาจร  และชาวฮ่องกงที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบ ปิกนิคชายทะเล 
  ชมวัด พระพุทธรูปเทพเจ้า ต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไว้ตามความเชื่อถือและศรัทธา
  พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข เจ้าสมุทรเทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้า
  แห่งความมั่งคั่ง เทพแห่งวาสนา  เทพแห่งดวงชะตา กามเทพ วิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง 
  อธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ 
  เชิญท่านใช้เวลาสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามอัธยาศัย
 
  ต่อจากนั้นแวะชมโรงงานจิวเวอรี่ มีเครื่องประดับมากมาย เช่น แหวน สร้อย กำไล ฯลฯ 
  และชมขั้นตอนการผลิตจากผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรง 
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  ช่วงกลางวันนำท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันในนาม วัดแชกงหมิว หรือ วัดกังหัน
  เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในฮ่องกง สร้างมาเพื่อระลึกถึงท่านแชกง เมื่อ 300 กว่าปีที่แล้ว
  มีการสร้างเรือนหลังใหม่ เสร็จในปี 1993 ด้านในมีรูปปั้นของท่านแชกง ซึ่งเป็นเทพประจำวัด
  เลือกซื้อ "กังหันทองแดงนำโชค" ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุนสามรอบ เพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆ 
  เข้ามาในชีวิตและก่อนจะออกจากวัดจะต้องตีกลองให้ เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล
 
 
ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
  นำท่านชมไปยังสถานีรถราง พีคแทรม เพื่อขึ้นไปยังจุดชมวิวบนยอดเขาวิคตอเรีย 
  Sky Terrace สูง 397 เมตร ชมทิวทัศน์แบบพาโนรามา 360 องศา ของเกาะฮ่องกง 
  เกาลูน และเกาะใหญ่น้อย
      
  พักที่ โรงแรมในฮ่องกง
   
วันที่สี่ของการเดินทาง ฮ่องกง–มาเก๊า–โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วัดอาม่า
  The Venetian Resort-ฮ่องกง
   
เช้า อาหารเช้าที่ ภัตตาคาร แบบติ่มซำ
  นำท่านเดินทางสู่มาเก๊า โดยเรือใช้เวลาประมาณ 50 นาที
  ชมโบสถ์เซนต์ปอล โบสถ์เก่าแก่ซึ่งมีความงดงามตามสถาปัตยกรรมยุโรป
  โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวันออกไกล
  ต่อมาในปีค.ศ. 1835 เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียง
  บานประตูและบันไดทางเข้าด้านหน้าที่
 
  แวะ ย่านการค้าสำคัญของมาเก๊า เซนาโด้สแควร์ (Senado Square)
  หรือ เซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊าโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้อง
  เป็นลายลอนคลื่นล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โปรตุเกส 
   
  มอบเวลาให้ท่านเดินเที่ยวและแวะซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียงและสินค้าแผงลอยมากมาย
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  ช่วงกลางวันนำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล องค์เจ้าแม่กวนอิมสำฤทธิ์
  ประทับยืนบนโคมทรงดอกบัว ซึ่งประเทศโปรตุเกสสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า
  เนื่องในโอกาสส่งมอบคืนให้กับประเทศจีน
         
  นำท่านกราบไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่ วัดอาม่าเป็นวัดที่มีชื่อเสียงสำหรับนักท่องเที่ยว
  ตั้งอยู่ใกล้กับทะเล  ภายในวัดดูแล้วก็แปลกตาเพราะมีการก่อสร้างกันแบบลดหลั่นกันไป
  ตามพื้นที่ที่อำนวย  เนื่องจากสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมเชิงเขา เมื่อเดินพ้นซุ้มประตู
  จะพบกับศาลของเจ้าแม่ทับทิม  ชมหอเมตตาธรรม  ศาลเจ้าแม่กวนอิม 
  ศาลพุทธเซินเจ้าชานหลิน  และศาลเจ้าขนาดเล็กๆ อีกหลายศาลที่ได้สร้างเพื่อถวาย
  ให้แก่เจ้าแม่ทับทิม
  แวะซื้อขนมพื้นเมืองมาเก๊าขนมทาร์ตไข่ และทองพับห่อสาหร่าย
  ต่อจากนั้นนำท่านชม The Venetian Resort โรงแรมสุดหรูเลิศอลังการ
  ในบรรยากาศลาสเวกัส 
  เชิญท่านพักผ่อนถ่ายรูปความงามสัมผัสเมืองจำลองลาสเวกัส ท้องฟ้าจำลองเสมือนจริง
  ภายในเวเนเชี่ยน ตามอัธยาศัย ซึ่งแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น GRAND  CANAL SHOP
  และแหล่งช้อปปิ้งในร้านค้าแบรนด์เนม หลากหลายกว่า  300  ร้าน
  เช่น  BOSSINI  G2000  GIODANO  SWATCH  FOSSIL ฯลฯ
  หรือ ล่องเรือกอนโดล่า CONDOLA
  (ไม่รวมอยู่ในรายการราคาท่านละ120 เหรียญ)  ล่องไปตามคลองเวนิสภายในโรงแรมหรือ
  จะเสี่ยงโชค คาสิโนซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 4 โซนใหญ่ 
  ( ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าไปภายในคาสิโน และไม่อนุญาต
  ทำการบันทึกภาพใดๆภายในคาสิโนทั้งสิ้นและควรแต่งกายสุภาพ ) 
 
 
 ค่ำ อาหารค่ำตามอัธยาศัย
  เพื่อไม่ต้องให้ท่านกังวลกับการต้องมารวมคณะในขณะที่แต่ละท่านกำลังเพลิดเพลิน
  กับการช้อปปิ้งและสนุกกับการเสี่ยงโชค  จึงมอบเวลาให้ท่านได้กำหนดเวลา
  และประเภทอาหารต่างๆรับประทานเองตามอัธยาศัย 
  โดยภายใน  The Venetian Resort  มีภัตตาคารชื่อดังให้ท่านสัมผัสกว่า 30 แห่ง
  เพื่อลองเมนูต่างๆ ที่ท่านชื่นชอบ
 20.00 เดินทางกลับสู่เกาะฮ่องกง
 21.00 ถึงเกาะฮ่องกง 
  พักที่ โรงแรมในฮ่องกง
   
วันที่ห้าของการเดินทาง ถนนนาธาน-ฮาร์เบอร์ ซิตี้-กระเช้านองปิง 360–วัดโป่หลิน
  City Gate Outlet-ฮ่องกง–กรุงเทพฯ
   
 เช้า อาหารเช้าแบบติ่มซำที่ ภัตตาคาร
  มอบเวลาให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย บน ถนนนาธาน  ย่านจิม ซา โจ่ย 
   เช่น เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องไฟฟ้า กีฬา ฯลฯ 
 
  นักช้อปของราคาถูกต้องไม่พลาดที่ ฮาร์เบอร์ ซิตี้ สุดยอดศูนย์การค้า
  และศูนย์รวมความบันเทิงที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดตรงข้าม ฮาร์เบอร์ ซิตี้
   ถนนแคนตัน เป็นสุดยอดแหล่งเสื้อผ้าคุณภาพระดับสากล
 
 กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเกาะฮ่องกง
   และเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรฮ่องกง 
  นำท่านนั่ง กระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิงเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
  ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา 
  พบกับสถาปัตยกรรมจีนโบราณของหมู่บ้านนองปิงบนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์  ขึ้นบนเนินเขา
  นมัสการพระใหญ่แห่ง วัดโป่หลิน อยู่ที่ระดับความสูง 22 เมตร สามารถมองเห็น
  พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกจากเกือบทุกๆ ส่วนของเกาะ 
  จากกระถางธูปขนาดใหญ่ที่ด้านล่าง ไต่ขึ้นบันได 268 ขั้นสู่ฐานที่องค์พระนั่งประทับ
  อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น
  หนัก 250 ตัน และสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้
 
  ช้อปปิ้งที่ City Gate Outlet
  เพื่อไม่ต้องให้ท่านกังวล กับการต้องมารวมคณะในขณะที่แต่ละท่านกำลังเพลิดเพลิน
  กับการช้อปปิ้งจึงมอบเวลาให้ท่านกำหนดเวลาและประเภทอาหารต่างๆรับประทานเอง
  ตามอัธยาศัย  จนถึงเวลานัดไปยังสนามบินพร้อมกัน
 19.30 นำท่านสู่สนามบินฮ่องกง
 21.15 ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน EMIRATE AIRlLINES เที่ยวบินที่ EK 385
  (อาหารค่ำบนเครื่องบิน)
 23.15 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
   
  ****************

 
โปรแกรมทัวร์ ฮ่องกง / ฮ่องกง & มาเก๊า