ReadyPlanet.com
Logo
dot
Company Profile
dot
Company Profile WHT
dot
สมัครสมาชิก
อีเมล:
รหัสผ่าน:
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน    bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
dot
bulletเอเชีย
bulletทัวร์ญี่ปุ่น
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์ฮ่องกง,มาเก๊า,จูไห่
bulletทัวร์เวียดนาม
bulletทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์ไต้หวัน
bulletทัวร์บาหลี
bulletทัวร์ออสเตรเลีย
bulletทัวร์นิวซีแลนด์
bulletทัวร์ยุโรป
bulletทัวร์รัสเซีย
bulletทัวร์อเมริกา & แคนาดา
bulletทัวร์แอฟริกาใต้
dot
dot
bulletเที่ยวภาคเหนือ
bulletเที่ยวภาคอิสาน
bulletเที่ยวภาคกลาง
bulletเที่ยวภาคตะวันออก
bulletเที่ยวภาคตะวันตก
bulletเที่ยวภาคใต้
Facebook
Line
โซรัคซาน/โซล article
   
  กรุงเทพฯ-อินชอน–คังวันโด–หมู่บ้านอังกฤษ–โซรัคซาน–วัดชินฮึงซา
 
 เส้นทาง :
 
ตลาดเดโปฮัง-ช้อปปิ้ง โรเตโอ ซกโช-โซรัคซาน–ทันยาง–ล่องเรือทะเลสาบชงจู 
ไผ่สวรรค์–ถ้ำโคสุ-กิมจิแลนด์–ป้อมฮวาซอง–สวนสนุกเอเวอร์แลนด์–กรุงโซล
ตลาดอิแทนวอน-ศูนย์โสม–หมู่บ้านนัมซานฮันอก–หอคอยกรุงโซล
  โซล/อินชอน–กรุงเทพฯ
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ
   
21.00 เชิญคณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข  5
  สายการบิน เอเชียน่า แอร์ไลนส์  OZ
  เจ้าหน้าที่ เวิลด์ไวด์ ฮอลิเดย์ส ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
23.20 ออกเดินทางโดยสายการบินเอเชียน่า  เที่ยวบินที่ OZ742  ไปยังอินชอน
   
วันที่สองของการเดินทาง อินชอน–คังวันโด–หมู่บ้านอังกฤษ–โซรัคซาน–วัดชินฮึงซา–ตลาดเดโปฮัง
  ช้อปปิ้ง โรเตโอ ซกโช
   
06.35 ถึงสนามบินอินชอน ( เวลาที่ประเทศเกาหลีเร็วกว่าประเทศไทย  2  ชั่วโมง )
  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านไปยังภัตตาคาร
เช้า อาหารเช้าที่ภัตตาคาร
  หลังอาหารแล้วนำท่านสู่ จังหวัดคังวันโด ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที )
  ชมหมู่บ้านอังกฤษ Gyeonggi English Village  สถานที่ถ่ายทำละครชุด F4 ฉบับเกาหลี
  เชิญท่านบันทึกภาพต่างๆกับสถานที่ถ่ายทำละครเรื่อง F4 ซึ่งใช้เป็นฉากของโรงเรียน
  ภายในมีมัธยมชินฮวาสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมของเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา 
  สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่น ห้องออกกำลังกาย หอพักนักศึกษาที่หรูหรา 
  สระว่ายน้ำ โรงกีฬา และ หอดูดาว ฯลฯ
 
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  รถโคชนำท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน หรือ สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี
  ชมความสวยงามของดอกไม้ที่ผลิบานทั้งสองข้างทาง
  นำท่านเข้าสู่เขต วัดชินฮึงซาที่อยู่ภายในอุทยาน วัดเก่าแก่แห่งนี้สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า 
  เชิญท่านนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่กลางหุบเขาเพื่อเป็นศิริมงคล
  ก่อนจะเดินผ่านสะพานชำระล้างจิตใจ และเข้าสู่เขตวิหารเพื่อสักการะนมัสการขอพร
  จากพระพุทธรูปด้านใน
 
 
  แวะช้อปปิ้งที่ โรเตโอ ซกโช ซึ่งคนเกาหลีได้ให้สมญาว่า เมียงดงแห่งโซรัคซาน 
  เลือกซื้อสินค้า เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ตามอัธยาศัย
ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
  หากยังพอมีเวลาเหลือ  ขอนำท่านไปยัง ตลาดเดโปฮัง เพื่อชมการค้าของอาหารทะเลสดๆ
  และสินค้าหลากหลายซึ่งเป็นสไตล์เกาหลีแท้ๆ 
  พักที่โรงแรม ในโซรัคซาน
   
วันที่สามของการเดินทาง โซรัคซาน – ทันยาง – ล่องเรือทะเลสาบชงจู – ไผ่สวรรค์ – ถ้ำโคสุ
   
เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม
  เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมแล้ว  เดินทางไปยัง ทันยาง
  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.5 – 2 ชั่วโมง)
  นำท่านล่องเรือทะเลสาบชงจู (45 นาที) ทะเลสาบธรรมชาติซึ่งใหญ่เป็นอันดับสอง
  รองจาก ทะเลสาบโซยัง ชมความงดงามของภูผาหินรูปร่างต่างๆที่เกิดขึ้น
  เมื่อหลายพันปีมาแล้วและรับฟังเรื่องราวตำนานรักอันแสนเศร้าของ อีฮวัง กวีและนักปกครอง
  คนสำคัญของเกาหลี กับหญิงสาวชาวบ้าน จนกระทั่งกลายเป็นโศกนาฏกรรม
  ชมหินรูปเต่าที่เชื่อว่าทำให้อายุยืนยาว หินรูปปลาวาฬ หินรูปนิ้วโป้งหรือคนเกาหลีเรียกว่า ตาบอง
  นำชมไผ่สวรรค์ ริมทะเลสาบเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับหนึ่งของเมืองทันยาง
 
 
กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  หลังอาหาร  นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำโคสุ  สถานที่แห่งเดียวในเกาหลีที่มีหินงอกและหินย้อย
  ตามธรรมชาติอันสวยงามและสมบูรณ์ที่สุด อีกทั้งยังส่องแสงแวววาวในตัวเอง 
  จากนั้นนำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรม DANYANG DAEMYUNG RESORT
  ขอมอบความอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และ เชิญท่าน อาบน้ำแร่เพื่อผ่อนคลาย
  ความเหนื่อยล้าจากการเดินทางท่องเที่ยว  บางท่านอาจเลือกพักผ่อนในสวนน้ำ 
  AQUA WORLD THEME PARK  กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวก
 
ค่ำ  อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
  พักที่โรงแรม  ใน ทันยาง
   
วันที่สี่ของการเดินทาง กิมจิแลนด์ – ป้อมฮวาซอง –– สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล ตลาดอิแทวอน
   
 เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม
  ช่วงเช้า นำท่านไปยัง กิมจิแลนด์ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงถึงกิมจิแลนด์)
  เชิญท่านสนุกสนานกับวิธีการทำกิมจิซึ่งท่านสามารถนำกิมจิที่ท่านทำเอง
  กลับไปเป็นของที่ระลึกหรือของฝากคนทางบ้านให้ลองรสชาติกิมจิฝีมือท่านเอง
  เชิญท่านใส่ชุดฮันบก ซึ่งเป็นชุดประจำชาติเกาหลี และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
 
  (จากกิมจิแลนด์ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ถึงป้อมฮวาซอง)
  นำท่านเดินทางสู่ ป้อมฮวาซอง ตั้งล้อมรอบบริเวณเมืองซูวอน สถาปัตยกรรมเป็นแบบ
  สมัยอาณาจักรโชซอน สร้างด้วยหินและอิฐเผา ใช้เวลาสร้าง 2 ปี องค์การยูเนสโก
  ได้สถาปนาป้อมนี้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี ค.ศ.1997
 
 กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  หลังอาหารนำท่านสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
  ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาและเป็นที่นิยมของชาวเกาหลีและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก
  เชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดผสม
  ที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่นับป็นแฝดผสมเสือ-สิงโต
  คู่แรกในโลก มีอายุกว่า 15 ปีสนุกไปกับลีลาท่าทางอันพริ้วไหวของหมีต่างๆ
 
  ซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเป็นผู้ทักทายและเล่นกับสัตว์ต่างๆ เติมเต็มความสุขของท่าน
  ด้วยเครื่องเล่นนานาชนิด ด้วยบัตร FREE PASS ซึ่งสามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิด
  ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เชิญท่านเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้กำลังบานสะพรั่งเต็ม
  ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางเข้า กรุงโซล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
  แวะช้อปปิ้งเครื่องหนังซึ่งทำเลียนแบบ สินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ ถนนอิแทวอน
  เชิญเลือกซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูปของเล่นเด็ก กระเป๋าเดินทาง จนถึงเวลานัด
  พร้อมกันเพื่อไปยังภัตตาคาร
 
 ค่ำ อาหารค่ำที่ภัตตาคาร
  พักที่โรงแรม  ในกรุงโซล
   
วันที่ห้าของการเดินทาง ศูนย์โสม – หมู่บ้านนัมซานฮันอก – หอคอยกรุงโซล พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้
  โซล/อินชอน – กรุงเทพฯ
   
 เช้า อาหารเช้าที่โรงแรม
  เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมแล้ว  นำท่านไปยัง ศูนย์โสม ที่รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิต
  จากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม
  เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า กลับไปบำรุงร่างกาย
  หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ
 
  จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านนัมซานฮันอก หมู่บ้านสมัยดั้งเดิมของชาวเกาหลี
  ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 
  ชมความงดงามของ หอคอยกรุงโซล ชมทัศนียภาพทั้งหมดของกรุงโซล
  ที่ชั้นบนสุดของหอคอยมีหอดูดาวและภัตตาคารหมุนได้รอบ มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
  แห่งโลกซึ่งเป็นที่เก็บวัตถุโบราณที่หายากและมีค่ามากกว่า 20,000 ชิ้นจาก 150 ประเทศ
  และมีโรงภาพยนตร์ 3 มิติ
 
 
 กลางวัน อาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
  นำท่านสู่ สนามบินอินชอน ระหว่างทางแวะร้านค้าซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง
  อีกรอบหนึ่งเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี เช่น บะหมี่ซินราเมียน อูด้ง กิมจิ
  ขนมช๊อคโก้พายลูกอมแปลกๆที่ประเทศไทยอาจไม่มี เช่น ช็อกโกแล็ตสโตน น้ำจิ้ม
  ปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้สาลี่ ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
 18.30 ออกเดินทางโดย สายการบินเอเชียน่า เที่ยวบินที่ OZ741 กลับสู่กรุงเทพฯ
  ( อาหารค่ำบนเครื่องบิน )
 22.05 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ
   
  ***********************

 
โปรแกรมทัวร์เกาหลี

เกาะนามิ/เอเวอร์แลนด์/เคียงบ็อค article
พูซาน/เคียงจู/สวนแห่งความรัก/ช้อปปิ้งทงซองโน article
โซล/ไชน่าทาวน์/แม่น้ำฮัน/คลองชองเกชอน article
หมู่บ้านฝรั่งเศส/ล่องแม่น้ำฮัน/ล๊อตเต้เวิลด์ article